Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 56-TVLN năm 1962 về thủ tục thành lập một đơn vị hạch toán kinh tế hoàn toàn do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu: 56-TVLN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp Người ký: Nguyễn Tạo
Ngày ban hành: 20/08/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56-TVLN

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1962 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP MỘT ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN KINH TẾ HOÀN TOÀN

Do yêu cầu phát triển và quản lý sản xuất, đầu năm nay Tổng cục có chủ trương củng cố và mở rộng chế độ hạch toán kinh tế đến tận cơ sở nhỏ nhất.

Đến nay, nhiều đơn vị Ty đã thực hiện, nhưng chưa toàn diện và rộng khắp. Về thủ tục quyết định một đơn vị sản xuất kinh doanh lâm nghiệp để trở thành đơn vị hạch toán kinh tế hoàn hoàn toàn, một đôi nơi chưa làm đúng theo quy chế của Nhà nước.

Để thống nhất phương pháp và bảo đảm cương vị pháp lý về mặt tổ chức của đơn vị hạch toán kinh tế, Tổng cục quy định các điểm cần thiết phải tiến hành như sau:

I. CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT

1. Đơn vị muốn được quyết định thành đơn vị hạch toán kinh tế, hoàn toàn phải thông qua cuộc học tập, phát động tư tưởng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

2. Phải thông qua bước chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy chuyên môn kinh doanh sản xuất (kế toán, thống kê, kế hoạch, lao động tiền lương…), tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng (Công đoàn, chi đoàn thanh niên lao động…) trong đơn vị.

3. Đơn vị dựa vào tiêu chuẩn đã quy định trong Thông tư số 130-TTg ngày 04-04-1957 của Thủ tướng Chính phủ , đối chiếu với tình hình nhiệm vụ, tổ chức và khả năng của đơn vị mà có ý kiến đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

4. Đơn vị hạch toán kinh tế phải là đơn vị đã được kiện toàn theo Chỉ thị số 44-TCLN ngày 17-07-1962 của Tổng cục về việc kiện toàn tổ chức cơ sở sản xuất lâm nghiệp, tức là đơn vị:

Lâm trường, Công ty, Xưởng, Phân xưởng, Xí nghiệp, Đội, Trạm (không có Hạt, công trường như trước).

Cán bộ phụ trách đơn vị hạch toán kinh tế phải có quyết định chính thức của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố nếu trực thuộc địa phương, hay quyết định của Tổng cục nếu trực thuộc trung ương, có đủ tư cách pháp nhân.

II. NỘI DUNG CẦN THIẾT KHI ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN KINH TẾ HOÀN TOÀN

1. Báo cáo tóm tắt tình hình giáo dục phát động tư tưởng của đơn vị được đề nghị công nhận là một đơn vị hạch toán kinh tế hoàn toàn.

2. Báo cáo kết quả tình hình chấn chỉnh kiện toàn tổ chức:

a) Chấn chỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn (Ban phụ trách, các bộ phận nghiệp vụ, kỹ thuật, kế toán, thống kê, kế hoạch, lao động tiền lương) các tổ lao động, các bộ phận phục vụ, tổng số biên chế, tỷ lệ lao động gián tiếp, trực tiếp, tỷ lệ trong biên chế, ngoài biên chế hợp đồng…nhận định khả năng của bộ máy (đối chiếu với trước và sau khi chấn chỉnh kiện toàn tổ chức).

b) Chấn chỉnh kiện toàn tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên lao động (tình hình chấn chỉnh, tỷ lệ đảng viên, đoàn viên Thanh niên lao động, đoàn viên Công đoàn).

3. Tình hình trang bị phương tiện (cơ khí, thủ công, tình hình hiện nay và hướng tiến lên sau này).

4. Tình hình sản xuất kinh doanh:

a) Các khoản vốn.

b) Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (hiện nay và hướng tiến lên sau này).

c) Tình hình định mức kinh tế kỹ thuật.

d) Ưu khuyết điểm trong quá trình sản xuất, kinh doanh triển vọng sắp tới.

5. Ý kiến đề nghị của cơ sở.

- Báo cáo của đơn vị trực thuộc Ty sẽ gửi lên Ty hai bản, Ty nghiên cứu, gửi một bản sang Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố và có đề nghị Uỷ ban xét duyệt ra quyết định.

- Báo cáo của đơn vị trực thuộc Tổng cục gửi lên Tổng cục hai bản, một bản cho Vụ tổ chức, một bản cho Vụ Tài vụ sau khi đã thông qua ý kiến của Cục quản lý sản xuất.

III. THỦ TỤC XÉT DUYỆT RA QUYẾT ĐỊNH

a) Đối với các đơn vị trực thuộc Ty.

- Ty chủ động nghiên cứu với Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xét duyệt ra quyết định và gửi về Tổng cục (Vụ Tổ chức cán bộ) một bản để báo cáo.

b) Đối với các đơn vị trực thuộc trung ương.

- Vụ Tài vụ có trách nhiệm nắm tình hình, nghiên cứu, kết hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, thống nhất nhận định và đề nghị Tổng cục ra quyết định.

- Kể từ ngày ký quyết định có hiệu lực, Vụ Tài vụ, Vụ Kế hoạch (đối với các đơn vị trực thuộc trung ương) các Ty (đối với đơn vị địa phương) có trách nhiệm hướng dẫn cho đơn vị được công nhận là đơn vị hạch toán kinh tế các công tác nghiệp vụ cần thiết như xây dựng các kế hoạch, định mức, kiểm kê tài sản, xét định vốn v.v… (qua sự chỉ đạo trực tiếp của Ty và các Cục quản lý sản xuất).

Từ đầu năm đến nay, những đơn vị nào không theo đúng các thủ tục hợp pháp, cần xúc tiến làm gấp các thủ tục cần thiết như đã nêu trên.

Những đơn vị trực thuộc Ty đã được quyết định của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố công nhận là đơn vị hạch toán kinh tế, nhưng chưa có báo cáo về Tổng cục, đề nghị Ty sao gửi các quyết định trên cho Tổng cục để đăng ký báo cáo.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
 
 


Nguyễn Tạo

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 56-TVLN năm 1962 về thủ tục thành lập một đơn vị hạch toán kinh tế hoàn toàn do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122