Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 264-CT năm 1987 chuẩn bị Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 264-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 10/09/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 264-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1987

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP (LIÊN HIỆP) QUỐC DOANH

Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành kem theo Nghị định số 93-CP ngày 8-4-1977 và Điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 302-CP ngày 1-12-1978 của Hội đồng Chính phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng) đã làm cơ sở cho công tác quản lý xí nghiệp và liên hiệp quốc doanh trong những năm qua. Tuy nhiên đến nay nhiều điểm thuộc nội dung các Điều lệ này không còn phù hợp, cần được sửa đổi và bổ sung theo tinh thần đổi mởi quản lý kinh tế dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và các Nghị quyết hai và ba của Trung ương Đảng (khoá VI).

Để tiến hành những công việc trên đây, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Thành lập Tiểu ban dự thảo Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng. Tiểu ban này có hiệu lực cho đến khi Nhà nước ban hành chính thức điều lệ mới.

2. Chức năng, nhiệm vụ và tiến độ công việc của Tiểu ban:

- Tổ chức lập dự thảo Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh trong vòng tháng 9, tháng 10 năm 1987.

- Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan Trung ương, một số địa phương, một số cơ sở quốc doanh tiêu biểu; hoàn chỉnh dự thảo, trình Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 11 năm 1987.

3. Thành phần Tiểu ban gồm:

- Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Đức Lương, Trưởng tiểu ban.

- Đồng chí Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phó Trưởng tiểu ban.

Các Uỷ viên:

- Thủ trưởng các Bộ tổng hợp (Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ Vật tư, Lao động và Thương binh xã hội, Tài chính).

- Một đồng chí Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương.

- Một đồng chí đại diện Tổng Công đoàn.

- Một đồng chí Phó chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

4. Để giúp việc Tiểu ban soạn thảo Điều lệ, đồng chí Trưởng Tiểu ban sẽ chỉ định một tổ biên tập gồm một số chuyên gia thuộc các Bộ hữu quan.

5. ở các Bộ, ngành sản xuất công nghiệp cần tổ chức một nhóm công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng (Tổng cục trưởng) để tham gia ý kiến và tổ chức việc lấy ý kiến của cơ sở thuộc ngành mình vào bản dự thảo do Tiểu ban soạn thảo gửi đến.

Chất lượng và tiến độ soạn thảo Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quán triệt và đưa vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hữu quan đề cao trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Phạm Hùng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 264-CT năm 1987 chuẩn bị Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74