Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2018-TN năm 1964 về giao cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trách nhiệm chỉ đạo và quản lý giá điều động nội bộ đối với sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 2018-TN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 10/08/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2018-TN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 1964 

 

CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC GIAO CHO ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁ ĐIỀU ĐỘNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Kính gửi

 - Ông chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước
 - Các ông bộ truởng bộ công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nội thương, tài chính,
 - Ông tổng giám đốc ngân hàng nhà nước,
 - Các ông tổng cục trưởng tổng cục thống kê, vật tư,
 - Các ông chủ tịch ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh.

 

Đối với giá hàng điều động nội bộ giữa các xí nghiệp quốc doanh địa phương, công tư hợp doanh và cơ quan Nhà nước, vừa qua các Ủy ban hành chính khu, thành phố và tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý.

Nhưng đến nay, do tình hình phát triển của công nghiệp địa phương và công tư hợp doanh giá trị sản lượng của các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp, quan hệ kinh tế giữa các xí nghiệp này với nhau, giữa các xí nghiệp này với các cơ quan Nhà nước ở địa phương và ở trung ương ngày càng mở rộng, việc chỉ đạo và quản lý giá điều động nội bộ đối với sản phẩm của xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh sản xuất cần phải được thống nhất và tập trung.

Vì vậy, tiếp theo Thông tư số 5356-TN ngày 24 tháng 11 năm 1958, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước từ nay chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý giá điều động nội bộ sản phẩm do các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh sản xuất ra. Do yêu cầu đòi hỏi và căn cứ vào khả năng thực tế của mình, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước mắt cần chỉ đạo và quản lý giá các sản phẩm tư liệu sản xuất một cách có trọng tâm và có trọng điểm rồi dần dần tiến lên chỉ đạo và quản lý cả giá các sản phẩm tư liệu tiêu dùng. Theo tinh thần trên đây, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước sẽ bàn bạc cụ thể với các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh để định rõ những mặt hàng nào do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chỉ đạo, những mặt hàng nào xét có thể ủy nhiệm cho các Ủy ban hành chính địa phương chỉ đạo.

Về nguyên tắc tính giá điều động nội bộ đối với các sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh sản xuất Thủ tướng Chính phủ tạm thời quy định như sau:

1. Đối với tư liệu sản xuất:

a) Đối với những sản phẩm do các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh sản xuất bán cho các xí nghiệp quốc doanh, cơ quan Nhà nước sử dụng hoặc bán cho ngành thương nghiệp và vật tư để bán lại thì giá điều động nội bộ sẽ tính theo công thức:

Giá thành kế hoạch trung bình tiên tiến + từ 3 đến 5% lãi xí nghiệp + 2% thuế (a).

b) Đối với những sản phẩm do ngành thương nghiệp thu mua của các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh để giao cho các xí nghiệp quốc doanh, cơ quan Nhà nước thì giá điều động nội bộ sẽ tính theo công thức:

Giá chỉ đạo thu mua bình quân gia quyền + chi phí lưu thông kế hoạch (do Bộ, Tổng cục chủ quản duyệt hàng năm) + 2,5% thuế + 1% lãi định mức (b).

Đối với sản phẩm thu mua của các hợp tác xã sản xuất, ngành thương nghiệp cũng tính theo công thức giá (b) này khi phân phối cho các cơ quan, xí nghiệp quốc doanh trung ương cũng như địa phương. Nhưng, trong trường hợp vừa có sản phẩm thu mua của các xí nghiệp quốc doanh, vừa có sản phẩm thu mua của các hợp tác xã sản xuất thì giá bán phải thống nhất tính toán trên cơ sở: giá chỉ đạo thu mua bình quân gia quyền của các nguồn hàng (thu mua của xí nghiệp quốc doanh và của hợp tác xã sản xuất) + 2,5% thuế + 1% lãi định mức.

2. Đối với tư liệu tiêu dùng:

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chỉ chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý giá điều động nội bộ đối với sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh sản xuất ra bán cho ngành thương nghiệp. Giá điều động nội bộ đối với các sản phẩm này sẽ tính giống như công thức (a) của sản phẩm tư liệu sản xuất trên đây.

3. Trong trường hợp đặc biệt, có một số loại hàng tư liệu sản xuất cũng như tư liệu tiêu dùng mới bắt đầu sản xuất, giá thành còn cao thì khi định giá xuất xưởng, Nhà nước tạm thời chưa thu thuế. Nhưng các Bộ chủ quản, các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh và bản thân các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh phải có kế hoạch phấn đấu hạ giá thành sản xuất để xí nghiệp dần dần thực hiện việc nộp thuế cho Nhà nước.

Căn cứ vào tinh thần Thông tư số 5356-TN ngày 24 tháng 11 năm 1958 và tinh thần chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước sẽ cùng các Bộ, Tổng cục chủ quản và các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh bàn bạc việc chỉ đạo và quản lý cụ thể.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Phạm Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2018-TN năm 1964 về giao cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trách nhiệm chỉ đạo và quản lý giá điều động nội bộ đối với sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112