Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 75/2003/TT-BTC of August 4, 2003, on corporate income tax providing guidelines on amendment of Circular 18/2002/TT-BTC of The Ministry of Finance dated 20 February 2002 providing guidelines for implementation of Decrees of the Government 26/2001/ND-CP dated 4 June 2001 and 30/1998/ND-CP dated 13 May 1998 making detailed provisions for implementation of Law on corporate income tax.

Số hiệu: 75/2003/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2003/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 18/2002/TT-BTC NGÀY 20/02/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2001/NĐ-CP NGÀY 4/6/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/1998/NĐ-CP NGÀY13/5/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi điểm 3, mục IV, Phần C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính như sau:

Điểm 3, mục IV, Phần C sửa lại như sau:

"3. Cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế là sau 45 ngày kể từ ngày có Quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền"

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2002.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 75/2003/TT-BTC

Hanoi, August 4, 2003

 

CIRCULAR

ON CORPORATE INCOME TAX PROVIDING GUIDELINES ON AMENDMENT OF CIRCULAR 18/2002/TT-BTC OF THE MINISTRY OF FINANCE DATED 20 FEBRUARY 2002 PROVIDING GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF DECREES OF THE GOVERNMENT 26/2001/ND-CP DATED 4 JUNE 2001 AND 30/1998/ND-CP DATED 13 MAY 1998 MAKING DETAILED PROVISIONS FOR IMPLEMENTATION OF LAW ON CORPORATE INCOME TAX

Pursuant to the Law on Corporate Income Tax passed by Legislature IX of the National Assembly on 10 May 1997;
Pursuant to Decree 30/1998/ND-CP of the Government dated 13 May 1998 making detailed provisions for implementation of the Law on Corporate Income Tax and pursuant to Decree 26/2001/ND-CP of the Government dated 4 June 2001 amending the above Decree 30;

The Ministry of Finance provides these guidelines on amendment of clause 3 on corporate income tax finalization in Section IV of Part C of Circular 18/2002/TT- BTC of the Ministry of Finance dated 20 February 2002 as follows:

Clause 3 in Section IV of Part C shall be amended to read as follows:

"3. Business establishments shall submit tax finalization reports to the tax office directly in charge within sixty (60) days from the last day of the fiscal year. In cases of merger, consolidation, demerger, dissolution or bankruptcy, the time-limit for submission of tax finalization reports shall be forty five (45) days from the date of issuance of the decision on merger, consolidation, demerger, dissolution or bankruptcy by the competent authority."

This Circular shall be of full force and effect after fifteen (15) days from the date of its publication in the Official Gazette and shall apply to corporate income tax finalization for year 2002.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 75/2003/TT-BTC of August 4, 2003, on corporate income tax providing guidelines on amendment of Circular 18/2002/TT-BTC of The Ministry of Finance dated 20 February 2002 providing guidelines for implementation of Decrees of the Government 26/2001/ND-CP dated 4 June 2001 and 30/1998/ND-CP dated 13 May 1998 making detailed provisions for implementation of Law on corporate income tax.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49