Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Sắc lệnh số 169 về việc tăng lên 100 % phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Số hiệu: 169 Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 27/08/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 169

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

 

SẮC LỆNH

VỀ VIỆC TĂNG LÊN 100% PHẦN THÙ LAO MÀ CÁC CÔNG CHỨNG VÀ HỖ GIÁ VIÊN PHẢI NỘP VÀO CÔNG QUỸ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 16 tháng 2 năm 1921 (điều 202, 203 và 206) và những Sắc lệnh sửa đổi sau, định phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ;
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Sau khi đã thoả hiệp với Uỷ ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Đặc biệt trong năm 1946, phần thù lao mà các công chứng, các hỗ giá viên, các lục sự kiêm công chứng và các lục sự kiêm hỗ giá viên, phải nộp vào công quỹ, tăng lên một trăm phần trăm (100%).

Điều thứ hai. Sắc lệnh này thi hành cho tất cả các số tiền thù lao mà các công lại kể trên đã thu từ ngày mồng 1 tháng riêng năm 1946.

Quy tắc thu nạp tiền này vào công quỹ vẫn theo thể lệ hiện hành.

Điều thứ ba. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Sắc lệnh số 169 về việc tăng lên 100 % phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status