Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2001/QĐ-UB về việc đổi tên các Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 36/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 26/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

- Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố tại công văn số 339/STP-BTTP ngày 29 tháng 3 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước số 1, Phòng Công chứng Nhà nước số 2 và Phòng Công chứng Nhà nước số 3 thành phố Hồ Chí Minh thành Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Các phòng công chứng nói trên thực hiện công chứng, chứng thực theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ.

- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tọa lạc tại các quận do Phòng công chứng thực hiện theo địa hạt đã được phân công tại các quyết định thành lập Phòng công chứng (quyết định số 1215/QĐ-UB-NC ngày 19/7/1997, quyết định số 1216/QĐ-UB-NC ngày 19/7/1997 và quyết định số 60/QĐ-UB-NC ngày 06/01/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài trên địa bàn các huyện do Phòng công chứng thực hiện theo địa hạt đã được phân công tại quyết định số 2661/1999/QĐ-UB-NC ngày 10/5/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với với quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Trưởng Phòng Công chứng số 1, Trưởng Phòng Công chứng số 2 và Trưởng Phòng Công chứng số 3 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành Ủy
- TT.HĐND/TP và các Ban HĐND
- TTUB : CT, các PCT, UV/PC
- Ban ANNC/TU, Ban TC/TU
- CATP (PC 13), Viện KSND/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền TP
- VPUB : các PVP, Các tổ NCTH
- Lưu (VX)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2001/QĐ-UB ngày 26/04/2001 về việc đổi tên các Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248