Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 95/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp (lần 2) ban chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 95/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 95/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP (LẦN 2) BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 CẢNG HÀNG KHÔNG QT NỘI BÀI

Ngày 15/3/2008, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp lần 2 Ban Chỉ đạo tư vấn dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội bài. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và chuyên viên các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ GTVT.

Triển khai Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 12/3/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong buổi kiểm tra tiến độ dự án XD cầu Nhật Tân, đường nối từ cầu Nhật Tân lên Sân bay Nội Bài và xây dựng mới nhà ga khách T2 Cảng HKQT Nội Bài, yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương trình Chính phủ (TTgCP) phê duyệt cơ chế đặc biệt và triển khai các bước cần thiết để có thể đưa vào khai thác nhà ga T2 vào ngày 10/10/2010, trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư (Cụm cảng hàng không miền Bắc – CCHKMB), Cục Hàng không, Cục Giám định & QLCL CTGT về dự thảo cơ chế đặc biệt và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Nội dung Tờ trình cơ chế đặc biệt gồm 2 phần chính sau:

a/ Về chủ trương đầu tư:

- Nhà ga có công suất giai đoạn 1 (đến năm 2015) là 10 triệu hành khách/năm, giai đoạn 2 mở rộng lên 15 triệu hành khách/năm.

- Nhà ga T2 phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn của khu vực Nội Bài và khắc phục những khiếm khuyết về bố trí mặt bằng, dây chuyền phục vụ khách, … do điều kiện mặt bằng của nhà ga Tân Sơn Nhất không cho phép.

- Trên cơ sở kiến trúc của Nhà ga Tân Sơn Nhất, điều chỉnh cục bộ thiết kế mái, mặt tiền, … cho phù hợp với vai trò là nhà ga hàng không quốc tế của Thủ đô.

- Công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật: áp dụng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật nhà ga Tân Sơn Nhất (chủ yếu theo tiêu chuẩn Nhật Bản, phần nào tiêu chuẩn Nhật Bản chưa quy định thì áp dụng tiêu chuẩn các nước G7).

- Về TMĐT: CCHKMB phối hợp với tư vấn để có được TMĐT dự kiến, có kèm theo bản tính chi tiết. Chấp thuận đề nghị của CCHKMB về việc đề nghị TTgCP cho phép kinh phí GPMB cho dự án do Nhà nước cấp, tương tự các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác (không tính trong khoản vay của CCHKMB).

- Về hợp đồng: áp dụng hợp đồng có điều chỉnh giá trên cơ sở định mức của nhà ga Tân Sơn Nhất.

- Tiến độ tổng thể: Phấn đấu cơ bản hoàn thành vào quý IV năm 2010.

b/ Về cơ chế đặc biệt: Cơ bản thống nhất các đề nghị của CCHKMB và dự thảo tờ trình của Cục Giám định & QLCL CTGT. Trên cơ sở góp ý của Ban Chỉ đạo, Cục Giám định cập nhật, hoàn chỉnh trình Bộ để Bộ trình TTgCP trước ngày 25/3/2008.

2. Tiến độ triển khai các nội dung công việc chủ yếu:

- CCHKMB bàn giao mốc GPMB cho TP. Hà Nội vào ngày 31/3/2008.

- Bộ GTVT trình TTgCP cơ chế đặc biệt trước ngày 25/3/2008, CCHKMB bám để có quyết định phê duyệt trước ngày 15/4/2008.

- CCHKMB triển khai ngay công tác thương thảo hợp đồng tư vấn, trình Cục HKVN phê duyệt trước ngày 30/4/2008 (sau khi có cơ chế đặc biệt được phê duyệt).

- Tư vấn ADDC hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất phục vụ TKKT trước ngày 31/5/2008.

- TP. Hà Nội hoàn thành cơ bản công tác GPMB vào cuối tháng 6/2008.

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn vào cuối tháng 6/2008.

- Từ 30/4 đến 30/8/2008 tư vấn hoàn thành TKKT phần móng và khung hợp đồng xây lắp để CCHKMB thương thảo hợp đồng xây lắp nguyên tắc với nhà thầu nhằm đạt mục tiêu khởi công phần móng vào ngày 10/10/2008. Tiến độ chi tiết các công việc tiếp theo do CCHKMB thống nhất cụ thể với nhà thầu và tư vấn để đưa nhà ga T2 vào khai thác thử nghiệm ngày 10/10/2010.

3. Cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo: Cục trưởng Cục HKVN với tư cách là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì thẩm định (với sự tham gia của các Cục, Vụ liên quan) các đề nghị của chủ đầu tư về các nội dung thẩm quyền quyết định của Bộ GTVT hoặc phải trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

II. GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ:

1. Vụ KHĐT trong ngày 17/3/2008 trình Bộ phê duyệt phương án tổng thể mặt bằng nhà ga T2 và dự thảo công văn đề nghị UBND TP. Hà Nội cho phép tư vấn ADCC tiến hành ngay việc khảo sát địa hình, địa chất trên cơ sở quyết định của Bộ phê duyệt phương án tổng thể mặt bằng nhà ga T2.

2. Trong ngày 17/3/2008 Cục HKVN có tờ trình để Cục Giám định & QLCL dự thảo quyết định của Bộ GTVT phê duyệt chỉ định ADCC là đơn vị tư vấn triển khai khảo sát địa hình, địa chất phục vụ công tác TKKT; Đề cương khảo sát và dự toán do chủ đầu tư phê duyệt.

3. Cục Giám định chủ trì hoàn chỉnh tờ trình Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) về cơ chế đặc biệt cho dự án trong ngày 20/3/2008.

4. Vụ KHCN thẩm định trình Bộ phê duyệt khung tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án vào ngày 25/3/2008 theo đề nghị cụ thể của CCHKMB và Cục HKVN.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTr Ngô Thịnh Đức (Để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/cáo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Lưu VT,  TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 95/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp (lần 2) ban chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202