Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 86/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn phía nam thành phố Buôn Ma Thuột và cầu Eatam thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 86/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 86/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐẦU KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QL14 ĐOẠN PHÍA NAM THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT VÀ CẦU EATAM THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH.

Ngày 05/3/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột và Cầu EaTam thuộc dự án đường Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Giám định và QLCL CTGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn XDCTGT 5.

Sau khi nghe Tư vấn thiết kế báo cáo nội dung dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Về Đoạn phía Nam Thành phố Buôn Ma Thuột:

Về nguyên tắc, thống nhất với nội dung của tư vấn đề xuất trong báo cáo đầu kỳ của dự án trong đó có xét đến sự phù hợp với quy hoạch và phân kỳ đầu tư, nhưng cần lưu ý một số vấn đề sau:

* Đoạn qua thành phố:

- Hệ thống thoát nước dọc bố trí đối với những đoạn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng có thể xem xét đặt dưới phần mặt đường mở rộng dự kiến, sao cho khi mở rộng mặt đường theo quy hoạch của địa phương sẽ không phải dỡ bỏ.

- Bổ sung thêm hạng mục lát vỉa hè, hệ thống cống hộp kỹ thuật. Riêng hạng mục trồng cây xanh đề nghị đầu tư bằng nguồn vốn của địa phương. Hạng mục chiếu sáng, tư vấn nghiên cứu để đảm bảo chiếu sáng toàn bộ lòng đường.

* Đoạn phía ngoài thành phố:

Trước mắt, đầu tư theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tuy nhiên cần xem xét đến quy mô theo quy hoạch của địa phương để thiết kế hướng tuyến cho phù hợp. Nghiên cứu xử lý đoạn chuyển tiếp giữa hai đoạn cho phù hợp.

* Cầu Duy Hòa:

Bổ sung thêm một số phương án để so sánh, nghiên cứu không để trụ cầu ở giữa sông. Khổ cầu phải phù hợp với mặt cắt ngang theo quy hoạch của tuyến.

2. Về dự án xây dựng cầu EaTam: Nghiên cứu theo phương án sơ đồ 01 nhịp 33m hoặc dài hơn. Nghiên cứu khổ cầu phải phù hợp với mặt cắt ngang theo đường hiện trạng.

3. Tiến độ thực hiện:

Tư vấn phải lấy ý kiến thỏa thuận với địa phương về dự án.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đôn đốc Tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện theo các nội dung nêu trên. Tổ chức thẩm định báo cáo cuối kỳ và phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 3/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VP. Vụ KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 86/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn phía nam thành phố Buôn Ma Thuột và cầu Eatam thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156