Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 74/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 74/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 74/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT

Ngày 22 tháng 02 năm 2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đầu tư cho kết cấu hạ tầng đường sắt. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Hồng Trường, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Giám định và QLCL CTGT, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT.

Sau khi nghe Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường sắt và ý kiến tham gia của các đại biểu, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian vừa qua tỷ trọng đầu tư cho kết cấu hạ tầng đường sắt thấp so với nhu cầu, tuy nhiên tiến độ thực hiện đầu tư các dự án vẫn còn chậm nên các cơ quan cần rà soát lại toàn bộ các công việc trong phạm vi mình phụ trách, có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh tiến độ phấn đấu năm 2008 việc đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt được khởi sắc, tạo đà cho những năm sau.

2. Giao Cục ĐSVN chủ trì rà soát lại các quy hoạch đang thực hiện sớm trình duyệt để định hướng cho phát triển của ngành đồng thời phù hợp với tình hình thực tế. Về kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch GTVT thành phố cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thống nhất với Thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về các dự án cụ thể:

- Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam: Đây là dự án lớn cần phải triển khai ngay để có số liệu báo cáo các cấp. Giao cho TCTĐSVN với chức năng chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Tại các văn bản số 791/VPCP-KTTH ngày 04/02/2008 của Văn phòng Chính phủ và số 213/TTg-CN ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ) về việc bố trí vốn ngân sách Nhà nước năm 2008 và chỉ định thầu tư vấn để lập Báo cáo đầu tư dự án.

- Dự án Khôi phục, cải tạo cầu Long Biên: TCTĐSVN chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai dự án của cả hai nguồn vốn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có kết luận làm cơ sở triển khai tiếp. Trong khi chờ ý kiến TTgCP vẫn phải triển khai các thủ tục liên quan đến dự án đối với 2 nhà tài trợ.

- Dự án Xây dựng mới tuyến đường sắt từ cảng Chùa Vẽ đến nhà máy DAP Đình Vũ - Hải Phòng cần khẩn trương chuẩn bị để khởi công ngay trong năm 2008. Giao cho TCTĐSVN phối hợp với Vụ KHĐT báo cáo TTgCP phương án vốn cho dự án.

- Dự án Kiên cố hóa đường sắt khu vực đèo Hải Vân: Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo TTgCP đề nghị ra quyết định gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân theo lệnh khẩn cấp và bố trí vốn để thực hiện. Trên cơ sở ý kiến giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, TCTĐSVN chỉ đạo triển khai các việc tiếp theo.

- Đối với các dự án khác: Thống nhất về nguyên tắc các kiến nghị đề xuất của TCTĐSVN và Cục ĐSVN, giao cho Vụ KHĐT, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Giám định và QLCL CTGT căn cứ văn bản đề nghị của TCTĐSVN và Cục ĐSVN ở từng dự án cụ thể để xem xét, giải quyết sớm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo hướng:

a. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư các cơ quan cần phối hợp để đẩy nhanh thủ tục.

b. Các dự án đang thực hiện đầu tư TCTĐSVN và Cục ĐSVN có văn bản kiến nghị để xử lý từng dự án cụ thể.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 74/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222