Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 5771/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp bàn giao hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cụm đầu mối Cống Liên Mạc và dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5771/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5771/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP BÀN GIAO HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM ĐẦU MỐI CỐNG LIÊN MẠC VÀ DỰ ÁN TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG NHUỆ

Ngày 19 tháng 10 năm 2010, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trịnh Duy Hùng về việc bàn giao hồ sơ cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng Cụm đầu mối Cống Liên Mạc và Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ. Tham dự Hội nghị có các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi, Vụ Kế hoạch, Ban Quản lý ĐT&XD Thủy lợi I và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Công ty Thủy lợi sông Nhuệ;

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý ĐT&XD Thủy lợi I trình bày quá trình thực hiện dự án và các ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi I hoàn chỉnh hồ sơ, các thủ tục có liên quan để bàn giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (đầu mối là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hồ sơ 2 dự án trên trước ngày 25/10/2010.

2. Vụ Kế hoạch tiếp tục bố trí kế hoạch vốn giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho 2 dự án trên.

3. Tổng cục Thủy lợi nghiên cứu hồ sơ, trình Bộ ký văn bản tham gia ý kiến đóng góp về thiết kế cơ sở.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH;
- Ban QLĐT&XD Thủy lợi 1;
- Lưu: VT, TCTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5771/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp bàn giao hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cụm đầu mối Cống Liên Mạc và dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.546
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19