Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về một số vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 50/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2002

 

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 50/TB-VPCP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN MẠNH CẦMVỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày 14 tháng 3 năm 2002, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan là thành viên Tổ công tác về đầu tư nước ngoài. Sau khi nghe Tổ công tác báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến kết luận như sau:

1- Sau khi Chính phủ có nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28-8-2001 và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg ngày 28-8-2001, các Bộ, ngành liên quan đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các Bộ, ngành cần tích cực triển khai tiếp các công việc được giao trong phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn như đã cam kết trong quá trình làm việc với Tổ công tác. Trong quá trình triển khai có thể có những mắc mứu do trái luật, hoặc chưa có quy định của văn bản pháp quy thì các Bộ, ngành cần báo cáo rõ với Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất phương hướng, biện pháp xử lý .

2- Tổ công tác đầu tư nước ngoài tiếp tục triển khai các công việc theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 14-1-2002, sớm hoàn tất việc xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số Đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình như Đề án rà soát, phân loại các dự án FDI, Đề án rà soát các văn bản pháp quy, Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chương trình và phương thức vận động đầu tư...; quan trọng nhất là đề xuất cơ chế chính sách mới để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và Tạo điều kiện tranh thủ đầu tư trong điều kiện mới, khi đang có cơ hội.

3- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét lựa chọn mời một số địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư nước ngoài để cùng với Tổ công tác về đầu tư nước ngoài trao đổi để tổng kết, đánh giá những vấn đề thực tiễn cần tiếp tục tháo gỡ, tạo điều kiện, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan biết thực hiện.

 

Văn Trọng Lý

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về một số vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190