Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 347/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 347/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 347/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ DẦU KHÍ TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Ngày 20 tháng 12 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu.

Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Nhà thầu báo cáo, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Trong ba tháng qua, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao; hầu hết các công việc đề ra trong giao ban tháng 9 năm 2008 đã được hoàn thành, có những công việc đã hoàn thành vượt thời gian.

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang trong giai đoạn hoàn thiện, chạy thử và tiền chạy thử. Tuy khối lượng công việc còn lại không nhiều nhưng tính chất rất phức tạp. Để đạt được mục tiêu hoàn thành, đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động, cho sản phẩm đầu tiên vào ngày 25 tháng 02 năm 2009, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sơ xuất, đặc biệt là về an toàn, bảo đảm thực hiện được mục tiêu, tiến độ mà Quốc hội đã giao.

2. Các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới:

a) Đối với các Nhà thầu

- Gói thầu số 1+4 và 2+3:

Yêu cầu tổng thầu Technip tập trung nhân lực, vật lực bảo đảm tiến độ đã cam kết; thực hiện nghiêm túc các qui định về an toàn, phòng chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, kịp thời nguyên, nhiên, vật liệu và các điều kiện cần thiết khác, bảo đảm hoàn thành, chạy thử và đưa Nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ.

Yêu cầu các nhà thầu phụ tăng cường đội ngũ kỹ sư quản lý chất lượng, đảm bảo duy trì đủ nhân công, cán bộ kỹ thuật và thiết bị thi công để đáp ứng tiến độ đã cam kết; điều động nhân lực hỗ trợ các Nhà thầu khác khi có yêu cầu.

- Gói thầu số 7: Nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công việc theo thứ tự ưu tiên đã thống nhất với Chủ đầu tư để phục vụ công tác chạy thử nhà máy đúng thời hạn.

- Yêu cầu các Nhà thầu có kế hoạch bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị duy trì công việc trong các ngày Tết sắp tới; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán công trình.

b) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Chỉ đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ và công nhân vận hành, đặc biệt chú ý về kỷ luật lao động, bảo đảm tiếp quản và vận hành Nhà máy một cách hiệu quả, an toàn; cố gắng để trong thời gian sớm nhất vươn lên tự đảm nhận được công tác vận hành, bảo dưỡng Nhà máy. Đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của các nhà máy lọc dầu trong khu vực để xây dựng mô hình tổ chức, quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất một cách phù hợp.

- Chỉ đạo Tổng công ty Vận tải dầu khí có phương án vận chuyển dầu thô, bảo đảm cung cấp đủ, an toàn và kịp thời cho hoạt động của Nhà máy.

- Cùng tư vấn PMC kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn đọng, khiếm khuyết trong quá trình xây dựng và chạy thử, bảo đảm đưa Nhà máy vào hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất làm việc với từng nhà thầu để có kế hoạch bảo đảm nhân lực thi công và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trên công trường trong dịp Tết sắp tới.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan có biện pháp hữu hiệu, đảm bảo an ninh an toàn nhà máy.

- Phối hợp với Nhà thầu TPC đánh giá lại thiết kế của Nhà máy để có các điều chỉnh kịp thời, phù hợp với những biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu trong vùng Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón nhận sản phẩm đầu tiên của Nhà máy một cách trang trọng và tiết kiệm.

- Sớm hoàn thiện phương án mở rộng Nhà máy, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai sớm công tác quyết toán công trình, bảo đảm hoàn thành công tác quyết toán trong thời gian 6 tháng kể từ khi hoàn thành, bàn giao Nhà máy.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực: đồi Cây Sấu, kè taluy bảo vệ nhà máy, xóm Đồng Tre thuộc hành lang bảo vệ phía Đông Nhà máy lọc dầu.

- Chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Nhà máy.

d) Các Bộ, ngành liên quan

- Bộ Xây dựng chỉ đạo các Tổng Công COMA khẩn trương thi công các công việc còn lại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu và bàn giao công trình.

- Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện các thủ tục phân giao mặt biển, luồng tàu khu vực Dung Quất theo qui định.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Công Thương:

Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung cấp điện cho công tác thử Nhà máy và đấu nối với tổ máy phát của Nhà máy.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét các vấn đề tài chính liên quan khi Nhà máy đi vào hoạt động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính:

Khẩn trương xem xét, giải quyết các vướng mắc của Nhà thầu Technip liên quan đến thuế.

đ) Đối với dự án Nhà máy sản xuất Polypropylen

Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu Huyndai, bảo đảm thực hiện Dự án đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các thành viên BCĐ;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Bộ: GTVT, XD, TC, CT, KHĐT, CA;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất;
- Nhà thầu Technip (gửi qua Ban QLDA NMLD Dung Quất);
- Tổ chuyên viên BCĐ (gửi qua Bộ XD);
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 347/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125