Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 317/TB-VP về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi họp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 317/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Lắm
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 317/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÊ HOÀNG QUÂN TẠI BUỔI HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2009 VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC THI CÔNG ỨNG VỐN ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP BÁCH CỦA THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2009

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố họp về áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009; ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chủ trì buổi họp và đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho áp dụng hình thức thi công ứng vốn và ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (gọi tắt là dự án) cấp bách của thành phố trong năm 2009; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố làm việc với các sở - ngành liên quan, chủ đầu tư và đơn vị thi công các dự án có sử dụng vốn ngân sách để rà soát lại tất cả các dự án đề xuất thực hiện thi công ứng vốn, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay trong năm 2009, tập trung những dự án hoàn thành trong năm 2009, quý I năm 2010.

2. Giao Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách trong đơn vị, địa phương mình để điều hòa vốn đã giao kế hoạch đợt I năm 2009, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư để quyết định điều hòa vốn trong nội bộ đơn vị và địa phương. Đồng thời, đề xuất danh mục các dự án cấp bách áp dụng hình thức thi công ứng vốn trong năm 2009, ưu tiên đề xuất những dự án hoàn thành trong năm 2009, những dự án cơ sở hạ tầng giao thông, chống ngập nước, thoát nước, trường học, y tế; lưu ý không để trùng lắp với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách phân cấp cho quận - huyện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện, trình danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đề xuất áp dụng hình thức thi công ứng vốn năm 2009 để Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tháng 5 năm 2009. Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng theo dõi, đôn đốc và ký quyết định danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản áp dụng hình thức thi công ứng vốn, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay, chỉ đạo cân đối nguồn ngân sách đảm bảo các yêu cầu chung của thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng ĐTMT, ĐT, THKH (2b);
- Lưu:VT, (THKH/Đ) H.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Văn Lắm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 317/TB-VP về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi họp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.388
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224