Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 221/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc bố trí vốn thanh toán cho các dự án tránh ngập thủy điện Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 221/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 221/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN THANH TOÁN CHO CÁC DỰ ÁN TRÁNH NGẬP THỦY ĐIỆN SƠN LA

Ngày 22/5/2008, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về việc bố trí vốn thanh toán cho các dự án tránh ngập thủy điện Sơn La. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Bộ GTVT (Vụ KHĐT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA1) và các Nhà thầu tham gia thi công xây dựng cầu Pá Uôn.

Sau khi nghe Ban QLDA1, các Nhà thầu thi công báo cáo và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Thủy điện Sơn La là dự án trọng điểm quốc gia, có sự tham gia và liên quan của rất nhiều Bộ ngành. Hiện nay, tiến độ thi công của các dự án tránh ngập thủy điện Sơn La rất cấp bách, đặc biệt là tiến độ thi công cầu Pá Uôn. Bộ GTVT đã tập trung chỉ đạo ban QLDA1 và các Nhà thầu khẩn trương thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ, giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến dự án của các Bộ, ngành liên quan.

2. Để đảm bảo cho các nhà thầu tiếp tục thi công cầu Pá Uôn và triển khai thi công QL12 (bao gồm cả cầu Hang Tôm), đề nghị EVN trong tuần tới (26/5 đến 30/5/2008) chuyển 100 tỷ đồng cho Ngân hàng phát triển Việt Nam để kịp thanh toán khối lượng đã hoàn thành và tạm ứng cho các nhà thầu đã trúng thầu triển khai thi công.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn số 370/BTC-ĐT ngày 09/01/2007 của Bộ Tài chính, đề nghị EVN chủ trì cùng Ban QLDA1, Ngân hàng phát triển Việt Nam họp thống nhất cụ thể phương thức chuyển vốn đảm bảo tiến độ cho dự án.

3. Đối với phần vốn còn thiếu của dự án (ngoài phần vốn cố định của EVN) bổ sung bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, giao Vụ KHĐT – Bộ GTVT làm việc với các Bộ ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin bố trí nguồn vốn kịp thời.

4. Yêu cầu Ban QLDA1 phải kịp thời giải quyết các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu phân phối lượng hoàn thành (1 tháng 1 lần) và các nhà thầu phải khắc phục khó khăn, không thể dừng thi công dự án mà cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa.

Hàng tháng, hàng quý ngoài việc thực hiện công tác báo cáo theo quy định, yêu cầu Ban QLDA1 báo cáo tình hình thực hiện các dự án tránh ngập thủy điện Sơn La với Ban Chỉ đạo nhà nước thủy điện Sơn La và các Bộ ngành liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban chỉ đạo NN thủy điện Sơn La (để b/c);
- Các Bộ KHĐT: TC; Công thương;
- EVN;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Các Vụ KHĐT: TC;
- Ban QLDA1;
- Nhà thầu (Ban 1 sao gửi);
- Lưu: VT, CGĐ (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 221/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc bố trí vốn thanh toán cho các dự án tránh ngập thủy điện Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234