Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 215/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án xây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 thành phố Cà Mau (hạng mục bổ sung thuộc dự án WB3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 215/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 215/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU GÀNH HÀO MỚI TRÊN QUỐC LỘ 1 TP. CÀ MAU (HẠNG MỤC BỔ SUNG THUỘC DỰ ÁN WB3)

Ngày 21/5/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về cầu Gành Hào mới trên Quốc lộ 1 – Thành phố Cà Mau (Hạng mục bổ sung thuộc dự án WB3). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục đường sông Việt Nam, Tổ công tác giúp việc Bộ trưởng, Ban QLDA1, Công ty tư vấn công trình Châu Á – Thái Bình Dương (APECO), Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI), Tư vấn thẩm tra – Phân viện KHCN GTVT Phía Nam.

Sau khi nghe Cục Giám định & QLCL CTGT, Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Thẩm tra báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Gành Hào mới trên Quốc lộ 1, địa phận TP. Cà Mau (Hạng mục bổ sung thuộc dự án WB3) đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1301/QĐ-BGTVT, ngày 03/5/2008. Đến nay Tư vấn thiết kế đã lập xong hồ sơ TKBVTC, Ban QLDA1 đã trình Bộ phê duyệt hồ sơ TKBVTC. Trong quá trình thẩm định phê duyệt xuất hiện một số vấn đề. Giữa Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra, có những ý kiến chưa thống nhất. Vì vậy, Bộ đã tổ chức cuộc họp để xem xét, giải quyết các vấn đề cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực không thông thuyền: Giữ nguyên như Quyết định số 1301/QĐ-BGTVT, ngày 03/5/2008. Giao Ban QLDA1 tiếp tục làm việc với Cục đường sông Việt Nam, để có văn bản thỏa thuận, theo hướng giữ nguyên như tĩnh không đã duyệt, tuy nhiên có xét đến trường hợp bất khả kháng, vì vậy các trụ giữa sông (khoang thông thuyền) phải tính toán thiết kế lực va tàu vào trụ, với tải trọng tàu thiết kế 200DWT.

2. Về Sơ đồ nhịp: Bộ GTVT hoan nghênh Công ty tư vấn chương trình Châu Á – Thái Bình Dương (APECO) đã đưa ra phương án sơ đồ nhịp liên tục 7 nhịp (24,7 + 24,7 + 32 + 40 + 32 + 24,7 + 24,7m) đây là kết cấu tiên tiến, phù hợp với xu thế hiện nay, nhằm giảm chiều cao kiến trúc, đảm bảo mỹ quan tốt. Tuy nhiên xét điều kiện thực tế tại Cầu Gành Hào – TP. Cà Mau, đây là vùng mới kiến tạo, địa chất tại khu vực cầu yếu và song song với cầu Gành Hào mới có một cầu Gành Hào cũ với sơ đồ không khác biệt so với sơ đồ cầu mới đã được duyệt trong bước Dự án đầu tư. Vì vậy, hội nghị thống nhất giữ nguyên sơ đồ cầu Gành Hào mới như trong quyết định duyệt dự án với sơ đồ: 2x24,7m + (32+40+32)m + 2x24,7m, tránh những bất trắc, rủi ro xảy ra trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên để tạo sự êm thuận trong quá trình khai thác, đối với các nhịp dẫn L = 24,7m, cần nghiên cứu thêm phương án dùng dầm BTCTDƯL giản đơn và được xử lý bằng nối liên tục nhiệt phần bản mặt cầu. Giao Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT tham gia nghiên cứu cùng Tư vấn thiết kế.

3. Đối với việc mở rộng cầu cũ: Việc mở rộng lòng cầu cũ từ 9,0m lên 10,5m (mở rộng phần lề bộ hành), tải trọng khai thác trên cầu tăng lên, do đó thống nhất Tư vấn thiết kế cần xem xét thêm các ý kiến của Tư vấn thẩm tra đã nêu trong Báo cáo thẩm tra số 88/2008/PV.THUD ngày 24/4/2008. Đặc biệt cần điều tra thêm thông tin nhịp số 5 (giữa trụ T4 và T5) bị nám khói đen. Giao Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản trả lời trong quá trình khai thác cầu Gành Hào cũ và những tác động trên có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình khai thác. Cần thiết trước khi thi công cầu Gành Hào cũ theo phương án mở rộng phải tiến hành kiểm định và đánh giá tải trọng khai thác thực tế.

4. Về tiến độ thực hiện: Trên cơ sở những kết luận trên, yêu cầu Ban QLDA1 chỉ đạo Công ty Tư vấn công trình Châu Á – Thái Bình Dương (APECO) điều chỉnh lại hồ sơ TKBVTC cầu Gành Hào, hoàn tất các thủ tục trình Bộ xem xét quyết định vào ngày 10/6/2008.

Các Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA1 theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ttr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 215/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án xây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 thành phố Cà Mau (hạng mục bổ sung thuộc dự án WB3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237