Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 136/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 136/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 136/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ DẦU KHÍ TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Ngày 09 tháng 6 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí đã đi kiểm tra tình hình triển khai tại Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo từ các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu.

Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu báo cáo, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Thời gian qua, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành đã có nhiều cố gắng để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đến nay, bộ mặt công trường đã có những thay đổi đáng kể, khả năng Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động, cho ra những sản phẩm đầu tiên vào tháng 02 năm 2009 là hoàn toàn hiện thực.

Hiện Dự án đang trong giai đoạn "nước rút", tuy khối lượng công việc còn lại không nhiều, song tính chất lại quan trọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các nhà thầu phải xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện mục tiêu mà Chính phủ và Quốc hội đã giao là đưa nhà máy vào hoạt động tháng 02 năm 2009; đồng thời phải tăng cường công tác an toàn, an ninh, không để bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào xảy ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của công trình.

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Chủ đầu tư:

- Khẩn trương hoàn thành công tác lập dự toán điều chỉnh của các gói thầu và Tổng dự toán điều chỉnh của dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2008.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, chỉ đạo sát sao các nhà thầu, tiếp tục hỗ trợ Nhà thầu Technip về nhân lực và thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ, duy trì giao ban thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên công trường. Đồng thời phải xem xét, triển khai thực hiện sớm thiết kế kiến trúc đối với dự án để tổ chức nghiệm thu nhà nước đúng quy định.

- Chuẩn bị đủ lực lượng cán bộ, công nhân có chất lượng; xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố, an toàn phòng chống cháy nổ... đảm bảo cho việc nghiệm thu, chạy thử, vận hành an toàn nhà máy.

- Xem xét việc tạm ứng kinh phí cho các nhà thầu nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính, đẩy nhanh tiến độ.

b) Các nhà thầu:

- Nhà thầu Technip có trách nhiệm bảo đảm đủ vật tư, linh kiện cho công tác thi công lắp đặt; thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý chất lượng, phối hợp với Chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án xây dựng tiến độ chi tiết cho công tác nghiệm thu công trình.

- Các nhà thầu phụ phải phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp chỉ huy tại công trường, cam kết duy trì lực lượng công nhân lao động tại công trường, tăng cường công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng và hỗ trợ Nhà thầu Technip tìm kiếm các nguồn vật tư trong nước để bù đắp các vật tư thiếu hụt, phục vụ công tác thi công.

- Các Tổng công ty: Xây dựng Giao thông 1 (CIENCO1), Cơ khí Xây dựng (COMA) khẩn trương thi công dứt điểm các công việc còn lại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu và bàn giao công trình.

c) Các Bộ, ngành:

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra kết quả đàm phán các vấn đề phát sinh Hợp đồng EPC số 1+4&2+3 Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 5 năm 2008.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn Chủ đầu tư về công tác hỗ trợ khó khăn cho các nhà thầu thi công do biến động giá trên thị trường và chủ động tổ chức công tác nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập Quy hoạch luồng, dự toán chi phí nạo vét luồng chính và xác định nguồn vốn để thực hiện có kết hợp với tiến độ xây dựng các cảng chuyên dùng trong khu vực vịnh Dung Quất.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần làm tốt công tác vận động đối với người dân địa phương; có biện pháp phổ biến đến từng chi bộ Đảng về ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cho các hạng mục công trình của nhà máy lọc dầu, đặc biệt là hạng mục phao SPM; phê duyệt phương án an ninh bảo vệ nhà máy, đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các hạng mục đường lên đồi Cây Sấu, kè taluy bảo vệ mặt bằng và khu vực 44 hộ Đồng Tre.

- Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn, tuần tra để đảm bảo an ninh an toàn cho công trình trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục lắp đặt cơ khí, điện và tự động hóa, lắp đặt các hạng mục công trình biển và đặc biệt trong thời gian tiền chạy thử, chạy thử và vận hành Nhà máy.

- Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ tổ chức họp giao ban công trường vào kỳ tháng 9 và tháng 12 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Bộ: GTVT, XD, TNMT, TC, CT, KH&ĐT, CA;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất;
- Nhà thầu Technip (gửi qua Ban QLDA NMLD Dung Quất);
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, Vụ TH, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (4). 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 136/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240