Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 123/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 123/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ XỬ LÝ SAU THANH TRA DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO QUỐC LỘ 5

Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo của thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 5. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra TW, Văn phòng TW Đảng. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và của lãnh đạo các bộ, ngành dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 5 là một dự án lớn đầu tiên sử dụng vốn ODA. Chủ đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) và các đơn vị trực tiếp quản lý, xây dựng đã cố gắng trong việc tiếp cận các thông lệ quốc tế và tiếp nhận chuyển giao những giải pháp kỹ thuật, công nghệ thi công tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng công trình. Đến nay, qua nhiều năm sử dụng, công trình đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, qua thanh tra đã phát hiện Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (PMU5) và các đơn vị tham gia thực hiện Dự án còn có nhiều thiếu sót, vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng và quy định về chế độ tài chính trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, phê duyệt các hạng mục bổ sung, trong quá trình đấu thầu, thi công, thanh quyết toán...

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành có liên quan, trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về cơ chế quản lý đầu tư xây dựng tiến hành rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống các quy định về đầu tư xây dựng nhằm làm rõ và tăng cường trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị tham gia thực hiện dự án; cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngay từ khâu phê duyệt thiết kế, lập dự toán và thanh quyết toán các hạnh mục công trình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các thiếu sót, sai phạm xảy ra.

3. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán toàn bộ công trình, kết hợp xem xét về các kiến nghị xử lý về kinh tế của Thanh tra Chính phủ. Việc xem xét phải được tiến hành kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đó đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ hình thức xử lý cụ thể đối với các khoản tiền sai phạm, trước ngày 30 tháng 8 năm 2007.

4. Giao Bộ Giao thông Vận tải, các tỉnh, thành phố, các đơn vị tham gia thực hiện dự án, trên cơ sở kết luận thanh tra về những thiếu sót, sai phạm, tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm.

5. Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xem xét đối với những tập thể, cá nhân sai phạm trong điều kiện lịch sử cụ thể và hoàn cảnh khách quan, nếu có dấu hiệu tham nhũng thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, ngành: Thanh tra Chính phủ, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng;
- Các đơn vụ thực hiện dự án: PMU5, TCty tư vấn thiết kế GTVT, CIENCO 1, Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ 240;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc PCN Phạm Viết Môn, các Vụ: CN, KTTH, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), ĐD 35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 123/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102