Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 893/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà hê, huyện Tây Trà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 893/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 893/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: ĐƯỜNG TRÀ PHONG- TRÀ BAO- TRÀ KHÊ, HUYỆN TÂY TRÀ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính Phủ về ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Thông tư 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000, Thông tư 01/2004/TT-BKH ngày 02/02/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số: 490/QĐ-UBND ngày 02/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà Khê, huyện Tây Trà;
Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 14/3/2006 của UBND huyện Tây Trà và Tờ trình số: 34/TTr-BQL ngày 14/3/2006 của Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tây Trà (chủ đầu tư) về việc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án: Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà Khê, huyện Tây Trà;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 430/TTr–SKHĐT ngày 11/4/2005 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà Khê, huyện Tây Trà,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà Khê, huyện Tây Trà; với các nội dung chính sau:

1. Phân chia gói thầu:

a. Phần công việc đã tổ chức thực hiện: Tổng giá trị là 235 triệu đồng bao gồm các công việc sau:

- Khảo sát, lập Dự án .

- Thẩm định Dự án.

b.Phần chưa thực hiện:

b.1.Phần không đấu thầu: Tổng giá trị phần không đấu thầu là 3.457 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:

-Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

-Bảo hiểm công trình.

- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Thẩm định kết quả đấu thầu; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Quản lý phí; Đền bù giải phóng mặt bằng; Dự phòng.

b.2. Phần công việc dự kiến đấu thầu: Giá trị phần dự kiến đấu thầu là 17.573 triệu đồng, được chia thành 3 gói thầu:

-Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán. Ước giá trị gói thầu là 492 triệu đồng.

-Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình. Ước giá trị gói thầu là 267 triệu đồng.

-Gói thầu số 3: Thi công xây lắp. Ước giá trị gói thầu là 16.814 triệu đồng.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng:

a/ Hình thức lựa chọn nhà thầu:

-Các gói thầu số 1, 2: Chỉ định thầu.

-Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi.

b/ Phương thức áp dụng: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá).

4. Nguồn tài chính của các gói thầu: Vốn ngân sách tỉnh cấp.

5. Thời gian tổ chức đấu thầu và chỉ định thầu:

-Gói thầu số 1: Trong tháng 4 năm 2006.

-Các gói thầu số 2,3: Khi được UBND tỉnh cho phép.

6.Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: Thời gian thực hiện tối đa 45 ngày.

- Gói thầu số 2: Thời gian thực hiện theo tiến độ thi công công trình.

- Gói thầu số 3: Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 16 tháng.

Điều 2. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định về lập và trình duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu theo quy định của Quy chế đấu thầu; đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả theo đúng tiến độ được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tây Trà, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2663/QĐ-CT ngày 22/10/2004 và có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 893/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà hê, huyện Tây Trà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.634
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125