Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 831/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất là một đơn vị đầu mối kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 831-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 07/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 831-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP DUNG QUẤT LÀ MỘT ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI KẾ HOẠCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất tại Tờ trình số 129-TT/BQL ngày 19 tháng 8 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5430-BKH/TH ngày 01 tháng 9 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Cho phép Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất được làm đơn vị đầu mối kế hoạch với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổng hợp kế hoạch phát triển khu công nghiệp Dung Quất và chủ động xây dựng kế hoạch do Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất trực tiếp thực hiện.

2. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp và các cụm dân cư đô thị trong diện tích đã quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Dung Quất.

3. Tổ chức lập các dự án chuẩn bị đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội trong khu công nghiệp Dung Quất, các dự án đầu tư có tính chất công ích như xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường sinh thái, thoát nước... (trừ các dự án đã giao cho các Bộ, ngành và địa phương trực tiếp làm).

4. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai các dự án về hạ tầng xã hội phục vụ cho khu công nghiệp Dung Quất.

5. Được giao kế hoạch phần Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất trực tiếp phụ trách về xây dựng cơ bản, ngân sách và được thông qua kế hoạch xây dựng các công trình của các Bộ, ngành thực hiện trên địa bàn khu công nghiệp Dung Quất.

Điều 2.- Giao Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất:

1. Nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, hình thành các bộ phận nghiệp vụ chuyên trách đủ mạnh để làm tốt chức năng nhiệm vụ đầu mối kế hoạch.

2. Xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất với các Bộ, ngành liên quan và với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện đầu mối kế hoạch trong phạm vi Khu công nghiệp Dung Quất.

Điều 3.- Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cho Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất về cơ chế kế hoạch hoá, cơ chế tài chính và các mối quan hệ phối hợp cần thiết.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 831/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất là một đơn vị đầu mối kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status