Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 821-TTg năm 1997 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đội tàu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 821-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 03/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 821-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỘI TẦU ĐÁNH CÁ XA BỜ CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THUỶ ĐẶC SẢN THANH HOÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 42-CP ngày 16-7-1996 và Nghị định số 92-CP ngày 23-8-1997 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (Công văn số 1530-CV/NN/UBTH ngày 27-8-1996), của Bộ Thuỷ sản (Công văn số 559-CV/KHĐT ngày 19-3-1997) và ý kiến một số Bộ, ngành có liên quan;
Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5591-BKH/VPTĐ ngày 9-9-1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ.

2. Chủ Dự án: Công ty dịch vụ và phát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá

3. Địa điểm: Cảng cá Lạch Hới, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

4. Sản phẩm:

- Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 3.470 tấn hải sản các loại.

- Chế biến hải sản.

5. Các hạng mục đầu tư chính:

- Đặt đóng trong nước 8 đến 10 tàu đánh cá loại 365CV, được lắp đặt thiết bị nhập ngoại.

- Xưởng sản xuất đá vẩy, công suất 9.000T/năm.

- Kho bảo quản lạnh, công suất 1.160T/năm

6. Phương thức thực hiện:

- Đóng tàu: Đấu thầu trong nước.

- Mua thiết bị bằng vốn ODA Đan Mạch, đấu thầu hạn chế.

- Các hạng mục khác: Thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

7. Tổng mức đầu tư: 5.669.934 USD (Năm triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm ba mươi bốn đô la Mỹ), là mức trần cho phép đầu tư cho dự án, trong đó:

- Vốn thiết bị: 3.180.286 USD

- Vốn xây lắp: 1.963.843 USD - Vốn lưu động: 525.805 USD.

Tổng mức đầu tư được xác định chính thức sau khi có kết quả đấu thầu nhưng tổng vốn đầu tư cho dự án không được vượt quá mức trần cho phép.

8. Nguồn vốn: Bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch và vốn vay tín dụng đầu tư trong nước.

Vốn lưu động do ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hoá cấp và vay của Ngân hàng Thương mại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đàm phán với phía Đan Mạch và cân đối vốn cho dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 1997-1998.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án, tuân theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế Đấu thầu hiện hành; thực hiện các quy định khác của Nhà nước theo sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và các Bộ, ngành có liên quan; trả nợ các khoản vốn vay và đưa các công trình được đầu tư vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thuỷ sản, Xây dựng, Thương mại, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 821-TTg năm 1997 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đội tàu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37