Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 600-TTg năm 1997 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 600-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 01/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 600-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐẦU TƯ BƯỚC I ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 17 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 3934-BKH/VPTĐ ngày 1 tháng 7 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể Đại học Thái Nguyên với những nội dung chính nêu tại Công văn số 3934-BKH/VPTĐ ngày 1 tháng 7 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo và xây dựng Đại học Thái Nguyên.

2. Chủ đầu tư: Đại học Thái Nguyên.

3. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án: Chủ nhiệm điều hành dự án.

4. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất:

- Địa điểm xây dựng thuộc các phường Quang Trung, Tân Thịnh và xã Thịnh Dân - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích sử dụng đất 300 ha.

5. Mục tiêu đầu tư và khối lượng chính:

- Đền bù đất đai, di dân giải phóng mặt bằng trên khuôn viên 300ha.

- Đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng: đường vành đai, đường liên trường; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện cho các trường thành viên.

- Cải tạo, nâng cấp một số công trình của Đại học Nông Lâm, Đại học Y khoa, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Xây dựng mới một số công trình thiết yếu bao gồm: Trung tâm Điều hành 3.800 m2 sàn, Đại học Đại cương 8.000 m2 sàn, Đại học Nông Lâm 4.200 m2 sànR, Đại học Sư phạm 6.800 m2 sàn.

- Đầu tư trang thiết bị cho các công trình mới.

6. Tổng mức đầu tư:

Tổng số: 74,8 tỷ

Bao gồm

- Xây lắp: 59,145 tỷ đồng

- Thiết bị: 3,0 tỷ đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 9,348 tỷ đồng trong đó có 6,5 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng.

- Dự phòng: 3,307 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

8. Phương thức tổ chức thực hiện đầu tư: Đấu thầu theo cơ chế hiện hành.

9. Tiến độ thực hiện: 1997 - 2000

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đầu tư bước 1 xây dựng và cải tạo Đại học Thái Nguyên hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, tiến hành đền bù, di dân giải phóng mặt bằng và thực hiện đúng tiến độ xây dựng.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch vốn xây dựng ngay từ năm 1997.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lập quy hoạch chi tiết và hoàn tất công việc chuẩn bị đầu tư cho các bước tiếp theo trình duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đại chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 600-TTg năm 1997 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status