Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 251/2003/QĐ-UB về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 251/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 được Quốc Hội Khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 về thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh” ;
Nhằm giải quyết vốn đầu tư cho việc tổ chức sản xuất nông-lâm nghiệp, tiểu-thủ công nghiệp tại các cơ sở cai nghiện ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3554/KHĐT-VX ngày 26 tháng 8 năm 2003, Công văn số 4252/KHĐT-VX ngày 01 tháng 10 năm 2003 và của Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố tại Văn bản số 319/QĐT-PTĐ ngày 28 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chỉ định Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất nông-lâm nghiệp, tiểu-thủ công nghiệp tại các cơ sở cai nghiện, nhằm giải quyết việc làm cho học viên và người sau cai nghiện, thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục các chương trình được vay vốn thuộc “Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”.

Tổng mức vốn cho vay cụ thể theo từng chương trình được duyệt.

Điều 2.- Những quy định về vay vốn :

2.1- Lãi suất cho vay áp dụng như đối với các dự án y tế, giáo dục thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

2.2- Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay theo định kỳ 3 tháng/lần trong suốt thời gian vay vốn theo hợp đồng tín dụng.

2.3- Thời hạn vay và hoàn trả nợ vay : Tùy theo từng chương trình, nhưng tối đa không quá 05 (năm) năm.

2.4- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trả nợ vốn vay theo đúng hợp đồng tín dụng.

Điều 3.- Giao Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt các dự án, dự toán do các cơ sở lập và chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện các chương trình sản xuất có hiệu quả, đảm bảo việc hoàn trả nợ vay, nhằm thực hiện tốt “Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 4.- Giao Sở Tài chính cân đối ngân sách đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất 100% cho các chương trình được duyệt.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố và chủ đầu tư các chương trình liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận :       
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ ĐT, ĐB, VX, TM, CNN
- Tổ TH (4b)
- Lưu (TH-LT)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 251/2003/QĐ-UB về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100