Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 234/TTg năm 1996 phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 234/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234/TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU XÂY DỰNG TẬP TRUNG ĐỊNH CÔNG, HUYỆN THANH TRÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177/CP của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 1994;
Xét tờ trình của liên Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội tại văn bản số 23/BXD-UB ngày 25 tháng 3 năm 1996 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1491/BKH-VPTĐ ngày 10 tháng 4 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu xây dựng tập trung Định Công, thành phố Hà Nội với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Dự án: Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Công ty phát triển nhà và đô thị - Bộ xây dựng.

3. Địa điểm: xã Định Công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Diện tích: 35 ha.

5. Nội dung đầu tư:

- San lấp mặt bằng 333.114 m3 - Đường giao thông 109.826 m2

- Ống thoát nước mưa 5.320 m - ống thoát nước bẩn 11.190 m - ống cấp nước 7.290 m

- Cấp điện 13.350 KVA

- Thông tin 4.000 số máy điện thoại

- Trường học 8.150 m2 sàn - Nhà trẻ mẫu giáo 7.040 m2 sàn - Công trình công cộng 1.660 m2 sàn - Nhà ở 297.500 m2 sàn

- Công trình dịch vụ 68.468 m2 sàn.

6. Tổng mức đầu tư (Kể cả đền bù, giải phóng mặt bằng): 287.080.558.000 đồng. Trong đó:

- Xây lắp 119.761.415.000 đồng.

- KTCB khác 155.290.755.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay, vốn huy động và vốn tự có của chủ đầu tư để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Vốn ngân sách để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 234/TTg năm 1996 phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174
DMCA.com Protection Status