Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 173/2003/QĐ-TTg điều chỉnh ranh giới vườn quốc gia Cát Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 173/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 173/2003/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991.
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001.
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số: 724/BNN-KL ngày 31 tháng 3 năm 2003 và số 1673/BNN-KL ngày 26 tháng 6 năm 2003).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm các nội dung sau đây:

1. Mục tiêu nhiệm vụ của việc điều chuyển ranh giới:

Quy hoạch điều chỉnh lại ranh giới trên cơ sở thực trạng của Vườn quốc gia Cát Tiên, phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội hiện tại, nhằm bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng, các hệ sinh thái và tính đa dạng của Vườn quốc gia.

Phân định ranh giới rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ Vườn quốc gia Cát Tiên (đặc biệt là tạo vùng sống an toàn cho Tê giác) và quy hoạch sử dụng đất đai cho các xã vùng đệm.

Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh ranh giới, bố trí lại một số điểm dân cư ra ngoài vùng lõi của Vườn, nhằm giảm thiểu các hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực của con người đối với rừng, đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội, văn hoá giáo dục, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng Dự án và tạo điều kiện để triển khai các Chương trình kinh tế xã hội tại nơi tái định cư.

2. Diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên sau khi điều chuyển là:

Tổng diện tích là: 70. 548, 36 ha, trong đó

+ Địa phận tỉnh Lâm Đồng là: 26. 969, 80 ha.

+ Địa phận tỉnh Đồng Nai là: 39. 108, 80 ha.

+ Địa phận tỉnh Bình Phước là: 4. 469, 76 ha.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lập Dự án đầu tư quy hoạch, điều chỉnh và xây dựng lại ranh giới của Vườn quốc gia Cát Tiên, trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Kinh phí của Dự án đầu tư quy hoạch, điều chỉnh và xây dựng lại ranh giới của Vườn quốc gia Cát Tiên được chi từ Dự án Bảo tồn Vườn quốc gia Cát Tiên do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 173/2003/QĐ-TTg điều chỉnh ranh giới vườn quốc gia Cát Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status