Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/2005/QĐ-UB về việc thí điểm thực hiện quy chế một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 139/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN QUY CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XDCB, ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 kỳ họp thứ 4; Nghị quyết số 03/2005 ngày 05/8/2005 HĐND kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XIII;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư­ xây dựng đề án thí điểm quy chế một cửa trong lĩnh vực đầu t­ư XDCB, đầu tư­ trong nước, đầu tư­ nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

a) Đề án thí điểm cần đáp ứng đư­ợc yêu cầu rút ngắn thời gian, giảm bớt phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu t­ư XDCB, đầu tư­ trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố. Cụ thể là:

1. Toàn bộ TTHC trong lĩnh vực đầu tư­ XDCB, đầu tư­ trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố đ­ược giao cho một cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả;

2. Quy trình, thời gian, phí và lệ phí giải quyết TTHC trong các lĩnh vực nói trên được công khai để công dân, tổ chức biết, thực hiện và kiểm tra giám sát; khi có yêu cầu về những TTHC đó, công dân, tổ chức chỉ cần đến cơ quan này là có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về luật đầu tư, định hướng đầu tư, chính sách khuyến khích đầu t­ư của Nhà nước Việt Nam và của Thành phố Hà Nội;

3. Cơ quan này đ­ược uỷ quyền phối hợp giữa các cơ quan hành chính cùng cấp; thoả thuận với các cơ quan chức năng về việc cung cấp các điều kiện bảo đảm vận hành dự án; thực hiện các dịch vụ không thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đầu tư­ theo yêu cầu của công dân, tổ chức.

b) Thời gian trình UBND Thành phố phê duyệt đề án: 30/10/2005.

c) Thời gian bắt đầu thực hiện thí điểm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 2: Giao Sở Nội vụ tổ chức thẩm định đề án; hướng dẫn và kiểm tra thực hiện đề án sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND TP Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư và các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/2005/QĐ-UB về việc thí điểm thực hiện quy chế một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223