Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lớp cắt (CT-Scanner 64 lớp cắt) công nghệ Nanotecchology do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 1315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 LÁT CẮT (CT-SCANNER 64 LÁT CẮT) CÔNG NGHỆ NANOTECHNOLOGY

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 219/TTr-BV ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và Tờ trình thẩm định số 161/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt (CT-Scanner 64 lát cắt) công nghệ Nanotechnology,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt (CT-Scanner 64 lát cắt) công nghệ Nanotechnology với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt (CT-Scanner 64 lát cắt) công nghệ Nanotechnology.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

3. Đơn vị lập dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

4. Chủ nhiệm lập dự án: TS-BS Phạm Văn Đởm.

5. Mục tiêu đầu tư:

Trang bị thêm thiết bị y tế có kỹ thuật cao, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước hoàn thiện ngành y tế theo hướng chính quy hiện đại.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt (CT-Scanner 64 lát cắt) công nghệ Nanotechnology.

7. Địa điểm đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

8. Tổng mức đầu tư: 21.570.800.000đ

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 21.350.000.000đ.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 128.100.000đ.

(Trong đó chi phí lập dự án: 21.350.000.000đ/1,1 x 0,4538% × 0,4 x 40% = 14.093.000đ)

Dự án do đơn vị chủ đầu tư tự lập. Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt chi phí lập dự án bằng 40% so với quy định hiện hành.

- Chi phí khác: 42.700.000đ.

(Trong đó lệ phí thẩm định: 21.570.800.000đ/1,1 x 0,0181% = 3.549.000đ)

- Chi phí dự phòng: 50.000.000đ.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn từ nguồn thu chụp của thiết bị và vốn phát triển sự nghiệp của bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

- Bệnh viện tạm ứng vốn ngân sách 10% và vốn sự nghiệp của bệnh viện 20% để trả trước cho đơn vị cung cấp thiết bị.

10. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Kế hoạch thực hiện: năm 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, chủ đầu tư và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lớp cắt (CT-Scanner 64 lớp cắt) công nghệ Nanotecchology do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174