Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115-TTg năm 1996 phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 115-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHẢ THI TRỒNG RỪNG Ở TỈNH LẠNG SƠN VÀ TỈNH HÀ BẮC (DO CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét tờ trình số 2253/KH ngày 8/8/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1005/BKH-VPTĐ ngày 30 tháng 12 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc do Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức viện trợ không hoàn lại với những nội dung chủ yếu sau đây:

1/ Tên Dự án: Trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc.

2/ Cơ quan và nước viện trợ: Ngân hàng tái thiết Đức - Cộng hoà liên bang Đức.

3/ Cơ quan nhận viện trợ và chủ quản Dự án: Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4/ Cơ quan thực hiện Dự án: Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc.

5/ Thời gian thực hiện: 1995-1999.

6/ Địa bàn thực hiện Dự án: 20 xã thuộc 6 huyện với tổng diện tích tự nhiên 70.936 ha và tổng số dân 432.265 người của 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc đã được Bộ Lâm nghiệp (cũ), phía Cộng hoà liên bang Đức và Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh thoả thuận.

7/ Mục đích của Dự án nhằm góp phần vào chương trình trồng rừng và bảo vệ đất đai tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc thông qua việc giúp nông dân sử dụng đất có hiệu quả và bảo đảm bền vững về sinh thái; đồng thời tạo việc làm và nâng cao mức sống cho nhân dân vùng Dự án, với mục tiêu cụ thể như sau:

- Trồng mới (bao gồm cả chăm sóc và quản lý, bảo vệ) 12.600 ha rừng.

- Hỗ trợ 84 bản ở tỉnh Lạng Sơn và 61 bản ở tỉnh Hà Bắc lập kế hoạch sử dụng đất trong 3 năm đầu.

8/ Những nội dung đầu tư chủ yếu:

a) Các dịch vụ:

- Hoạt động khuyến lâm

- Cung cấp vật tư cho trồng rừng và trồng cây ăn quả.

- Giúp đỡ nông dân sử dụng đất có hiệu quả.

b) Hỗ trợ vốn trực tiếp cho hộ nông dân thông qua tài khoản sổ tiết kiệm do Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam quản lý để chi về trồng rừng.

c) Quản lý và phối hợp có hiệu quả các hoạt động của Dự án.

9/ Nguồn vốn: 10 triệu DM viện trợ không hoàn lại của Cộng hoà liên bang Đức (theo Hiệp định tài chính và Hiệp định riêng đã ký).

Điều 2. Về tổ chức thực hiện: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan nhận viện trợ và chủ quản Dự án, phối hợp với 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc tiếp tục chỉ đạo việc điều tra cơ bản và quy hoạch sử dụng đất của 6 xã còn lại (trong số 20 xã của Dự án) và kế hoạch sử dụng đất cấp thôn, bản của dự án; trên cơ sở đó xác định cụ thể khối lượng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ kết hợp sản xuất hoặc sản xuất kết hợp phòng hộ; tổ chức bộ máy quản lý có hiệu quả, tiết kiệm, điều hành có hiệu lực phù hợp với mục tiêu và nội dung của Dự án.

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan chi tiết hoá phần Hiệp định tài chính của Dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức; rà soát lại cơ cấu vốn đối ứng trong nước nhằm bảo đảm thực hiện đúng và có hiệu quả những mục tiêu của Dự án đã đề ra với nội dung hỗ trợ trồng rừng là chính, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách thu hồi bằng sản phẩm một phần vốn đã đầu tư cho các hộ gia đình để trồng rừng sản xuất.

Điều 4. Trên cơ sở những nội dung đầu tư chủ yếu đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này và Hiệp định tài chính đã được ký kết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Dự án cho từng địa bàn liên xã, xã và từng hạng mục theo cơ chế hiện hành phù hợp với tiến độ và khả năng huy động vốn.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115-TTg năm 1996 phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177