Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2017 về danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 15/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-ND

Tĩnh, ngày 15 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đu tư công năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT, ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đxuất dự án và o cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2015/NĐ-CP;

Thực hiện Quyết định 1786/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2012 phê duyệt quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Sau khi xem xét Tờ trình số 246/TTr-UBND, ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh; báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 33 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực hạ tầng giao thông (14 dự án)

(1) Đường Hàm Nghi kéo dài về phía Tây đường tránh thành phố Hà Tĩnh;

(2) Đường Nguyễn Trung Thiên nối đường Nguyễn Du đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh;

(3) Xây dựng một số tuyến đường giao thông khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh;

(4) Tuyến đường phía Tây bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh;

(5) Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (đoạn QL 8A - đường Minh Thanh;

(6) Đường trục chính trung tâm hành chính thị xã Hồng Lĩnh;

(7) Xây dựng 2 tuyến đường gom Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh;

(8) Đường giao thông từ khách sạn Sinh Thái đi khu đô thị mới Xuân An, huyện Nghi Xuân;

(9) Tuyến đường gom tuyến Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng Đê hữu Sông Lam, huyện Nghi Xuân;

(10) Đường 70m (đường huyện 06) từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ ven biển, huyện Nghi Xuân;

(11) Tuyến đường rộng 46m nối QL1A và QL1B thuộc Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh;

(12) Tuyến đường rộng 27m nối QL1A và QL1B thuộc Quy hoạch xây dựng Khu công viên - Thể thao hồ Mộc Hương, thị xã Kỳ Anh;

(13) Tuyến đường du lịch ven biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh;

(14) Các tuyến đường ngoài hàng rào chợ Huyện, thị trấn Hương Khê.

2. Hệ thống cung cấp nước sạch (04 dự án)

(15) Cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận (bao gồm cả xây dựng mới nhà máy nước hồ Đá Bạc);

(16) Hệ thống cấp nước 11.000m3/ngày đêm cho Khu kinh tế Vũng Áng;

(17) Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn;

(18) Hệ thống cấp nưc sạch cho đô thị mi Kỳ Đồng và vùng phụ cận, huyện Kỳ Anh (giai đoạn 1).

3. Hạ tầng Cụm công nghiệp, thương mại (08 dự án)

(19) Hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh;

(20) Hạ tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh, thị xã Hồng Lĩnh;

(21) Hạ tầng cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh;

(22) Hạ tầng cụm công nghiệp huyện Đức Thọ;

(23) Hạ tầng cụm công nghiệp Khe Cò, huyện Hương Sơn;

(24) Hạ tầng cụm công nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc Hà;

(25) Hạ tầng cụm Công nghiệp Thạch Khê, huyện Thạch Hà;

(26) Hạ tầng cụm thương mại dịch vụ tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

4. Đường dây tải điện (01 dự án)

(27) Dự án tháo dỡ, xây mới các tuyến đường dây 110Kv và 220Kv đi qua trung tâm đô thị phía Tây thành phố Hà Tĩnh.

5. Hạ tầng văn hóa, thể thao và các dịch vụ có liên quan (03 dự án)

(28) Đầu tư khai thác dịch vụ rạp 26-3, thành phố Hà Tĩnh;

(29) Khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh;

(30) Hạ tầng Khu du lịch tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân.

6. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (03 dự án)

(31) Xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ, kỹ thuật thuộc khu neo đậu tránh trú bão Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh;

(32) Xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ, kỹ thuật thuộc khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên;

(33) Sản xuất giống lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Chi tiết nội dung các dự án tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các nhà đầu tư là cơ quan, đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất dự án đầu tư, trên cơ sở danh mục dự án tiến hành lập Đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

c) Xem xét bố trí vốn đầu tư công hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Tăng cường quản lý nhà nước đối với loại hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó làm rõ cơ chế ưu đãi đầu tư, lợi ích của nhà đầu tư, người dân và doanh nghiệp;

đ) Không áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đối với các dự án tại mục 3, mục 5, Điều 1 Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin đin tử tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

DANH MỤC

DỰ ÁN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 (Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh)

TT

Tên dự án

Đa điểm XD

Mục tiêu đầu tư

Dự kiến quy mô đầu tư

a.

Lĩnh vực giao thông

1

Đường Hàm Nghi kéo dài về phía Tây đường tránh thành phố Hà Tĩnh

Huyện Thạch Hà

Tùng bước hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh, thiết lập trục đường nối các xã phía Tây huyện Thạch Hà với thành phố Hà Tĩnh; tạo quỹ đất phát triển đô thị, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Chiều dài khoảng 2,5km (điểm đầu Km0+00 giao với QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh; điểm cuối Km2+500 kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam).

2

Đường Nguyễn Trung Thiên nối đường Nguyễn Du đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh

Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh

Tng bước nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị loại II.

Chiều dài 2,3km, bề rộng nền 42m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007).

3

Xây dựng một số tuyến đường giao thông khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh

Phường Thạch Linh và Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

Hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm hoàn thành các tiêu chí đạt đô thị loại II

Tng chiều dài các tuyến khoảng 1,5km, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007).

4

Tuyến đường phía Tây bệnh viện đa khoa, thị xã Hồng Lĩnh

Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh

Phục vụ lối vào cng chính của Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại; góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Tng chiu dài 1,1 km, bề rộng nền đường 55m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007)

5

Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (đoạn QL 8A- đường Minh Thanh)

Phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo đồng bộ và hiện đại, đưa thị xã Hồng Lĩnh lên đô thị loại III, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tng chiều dài 2,91 km, rộng 70m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007).

6

Đường trục chính trung tâm hành chính thị xã Hồng Lĩnh

Phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo đồng bộ và hiện đại, đưa thị xã Hồng Lĩnh lên đô thị loại III, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tng chiều dài 2,01km, rộng 60m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007).

7

Xây dựng 2 tuyến đường gom Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, kết nối giao thông tQuốc Lộ 1A vào Cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và khuyến khích thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tổng chiều dài 4,14km, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007).

8

Đường giao thông từ khách sạn Sinh Thái đi khu đô thị mới Xuân An

Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Xuân An, góp phần chỉnh trang đô thị, kết nối khu đô thị mới thị trấn Xuân An với Thành phố Vinh qua cầu Bến Thủy I.

Chiều dài 1km, nền đường rộng t 21-36m, theo tiêu chuẩn đường đô thị.

9

Tuyến đường gom tuyến Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng Đê hữu Sông Lam

Huyện Nghi Xuân

Xây dựng các trục đường ngang nối từ đường Gia Lách - Nguyễn Du với Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Đê hữu Sông Lam, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới GT, tạo quỹ đất phát triển đô thị, chỉnh trang ĐT; thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, hình thành và phát triển các dự án theo quy hoạch.

Tng chiều dài 6,5km, nền đường rộng 15,5m, tiêu chuẩn thiết kế đường phố chính đô thị và tiêu chuẩn số 20-TCN95-03

10

Đường 70m (đường huyện 06) từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ ven biển

Các xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, đồng thời tạo quỹ đất để khai thác nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chiều dài 8km, nền đường rộng 70m, mặt đường rộng 36m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị.

11

Tuyến đường du lịch ven biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh

Phường Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển khu du lịch biển Kỳ Ninh, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, sớm đưa thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Chiều dài 6,32km; nền đường rộng 12m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố đô thị theo TCXDVN 104:2007.

12

Tuyến đường rộng 46m nối QL1A và QL1B thuộc Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh

Đảm bảo kết nối giao thông chính từ Quốc lộ 1A đến QL 1B, tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, sớm đưa thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Chiều dài 1,13km, nền đường rộng 46m, mặt đường rộng 21m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phđô thị theo TCXDVN 104:2007

13

Tuyến đường rộng 27m nối QL 1A và QL 1B thuộc Quy hoạch xây dựng Khu công viên - Thể thao hồ Mộc Hương, thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh

Đảm bảo kết nối giao thông chính từ Quốc lộ 1A đến QL 1B, tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, tng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, sớm đưa thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Chiều dài 2,36km, nền đường rộng 27m, mặt đường rộng 15m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố đô thị theo TCXDVN 104:2007

14

Xây dựng các tuyến đường ngoài hàng rào chợ Huyện, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê

TT Hương Khê, huyện Hương Khê

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn, tng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thị trấn theo quy hoạch được duyệt, thúc đẩy phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng; Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai xây dựng và đưa dự án Chợ Huyện vào khai thác sử dụng hiệu quả.

Chiều đài khoảng 1km, nền đường rộng từ 12-18m, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố đô thị theo TCXDVN 104:2007.

b.

Hệ thống cung cấp nước sạch

 

 

 

15

Cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận (bao gồm cả xây dựng dựng mới NMN Hồ Đá Bạc)

Phường Đậu Liệu, thị xã Hồng Lĩnh

Cung cấp nguồn nước sạch cho sản xuất tại các cụm công nghiệp và nước sinh hoạt của nhân dân trong và ngoài địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, nâng cao mức sông của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công suất xử lý 20.000- 30.000m3/ ngày đêm

16

Hệ thống cấp nước 11.000m3/ngày đêm cho Khu kinh tế Vũng Áng

KKT Vũng Áng

Tng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân trong khu vực thị xã Kỳ Anh và các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư; góp phần thúc đy phát triển khu kinh tế Vũng Áng.

Công suất 11.000m3/ngày đêm

17

Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn

Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn

Cung cấp nước sinh hoạt liên tục và đảm bảo chất lượng cho khoảng 2.900 hộ dân thị trấn Phố Châu và khoảng 1000 hộ dân xã Sơn Trung, 1100 hộ dân xã Sơn Phú và 750 hộ dân xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Công suất 5.000m3/ngày đêm

18

Hệ thống cấp nước sạch cho đô thị mới Kỳ Đồng và vùng phụ cận, huyện Kỳ Anh (giai đoạn 1)

Các xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh

Đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho các xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang và từng bước đáp ng nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho các xã phía Bắc huyện Kỳ Anh.

Công suất 3.000m3/ngày đêm

c.

Hạ tầng cụm công nghiệp, tơng mại

19

Hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh

Phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên diện tích 19,84ha

20

Hạ tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh

Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng CNN nhm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN sản xuất kinh doanh; đồng thời khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương.

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên diện tích 45ha

21

Hạ tầng cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

Phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp SXKD, đảm bảo môi trường; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh cũng như của tỉnh

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên diện tích 42,9ha

22

Hạ tầng cụm công nghiệp huyện Đức Thọ

Tùng Anh, Đức Long, TT Đức Thọ, huyện Đức Thọ

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp SXKD, đảm bảo môi trường; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên diện tích 68,7ha

23

Hạ tầng cụm công nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc Hà

Xã Thạch Bng, huyện Lộc Hà

Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, trao đổi thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện điều kiện phát triển năng lực sản xuất, kinh doanh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được phê duyệt trên diện tích 7,34ha

24

Hạ tầng cụm công nghiệp Khe Cò, huyện Hương Sơn

Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được phê duyệt trên diện tích 18ha

25

Hạ tầng cụm Công nghiệp Thạch Khê

Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy hoạch trên diện tích 70ha

26

Hạ tầng cụm thương mại dịch vụ tại xã Thạch Long huyện Thạch Hà

Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào khu quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ nút giao thông quốc lộ 1A đoạn TP Hà Tĩnh tại xã Thạch Long.

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên diện tích 90ha

d.

Đường dây tải đin

27

Dự án tháo dỡ, xây mới các tuyến đường dây 110Kv và 220Kv đi qua trung tâm đô thị phía Tây thành phố Hà Tĩnh

Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh

Đảm bảo mỹ quan đô thị, đáp ứng được các tiêu chuẩn về hành lang an toàn lưới điện và tạo thuận lợi trong công tác quy hoạch đô thị, giải phóng, phát triển quỹ đất, chỉnh trang đô thị của thành phố Hà Tĩnh

Xây dựng mới khoảng 2,7km tuyến đường dây cao thế đi chung cột, đồng thời tháo dỡ các tuyến đường dây 110kV mạch kép và 220kV mạch đơn hiện có

e.

Hạ tầng văn hóa, thể thao và các dịch vụ có liên quan

28

Đầu tư khai thác dịch vụ rạp 26-3

Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Nhằm phát triển Điện ảnh Hà Tĩnh hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; phục vụ nhiệm vụ chính trị; đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước và xây dựng thành phố Hà Tĩnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Đầu tư cụm rạp chiếu phim với quy mô 05 phòng chiếu và các dịch vụ văn hóa, giải trí khác.

29

Khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh

Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

Tăng cường kết cấu hạ tầng công cộng, đô thị và công trình phúc lợi xã hội, chỉnh trang đô thị, cải thiện đi sống, hưởng thụ của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội phía Bc của tỉnh

77ha

30

Đầu tư hạ tầng Khu du lịch tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân

Xã Tiên điền, huyện Nghi Xuân

Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của khu di tích. Tạo lập các tua tuyến liên kết với các khu, điểm du lịch trong khu vực, nhm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước

Đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

f.

Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

31

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ, kỹ thuật thuộc khu neo đậu tránh trú bão Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh

Xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh

Phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ khai thác bin cho bà con ngư dân, phát triển thành vùng sản xuất nghề cá tập trung gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền nghề cá và quốc phòng an ninh khu vực ven bin.

Xây dựng hệ thống đường nội bộ khoảng 900m, hệ thống tường rào, kho bãi, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, trin đà phục vụ đóng sửa tàu thuyền, nhà sửa chữa, bảo quản ngư lưới cụ và các hạng mục phụ trợ khác.

32

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ, kỹ thuật thuộc khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

Phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ khai thác biển cho bà con ngư dân, phát triển thành vùng sản xuất nghề cá tập trung gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền nghề cá và quốc phòng an ninh khu vực ven biển.

Xây dựng hệ thống đường nội bộ khoảng 500m, hệ thống tường rào, kho bãi, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, trin đà phục vụ đóng sửa tàu thuyền, nhà sửa chữa, bảo quản ngư lưới cụ và các hạng mục phụ trợ khác.

33

Dự án đầu tư sản xuất giống lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Các huyện: Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Hồng Lĩnh

Tiếp nhận, khảo nghiệm, chọn lọc, chuyển giao và sản xuất các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh.

Diện tích 1070 ha cho sản xuất giống các loại, hàng năm sản xuất khoảng 7.200 tấn lúa giống xác nhận.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2017 về danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.298

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188