Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 5442/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10; ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 5442/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 trình bày tại kỳ họp như sau:

1. Chấp thuận giảm chỉ tiêu phấn đấu năm 2008 từ 170 tỷ đồng còn 150 tỷ đồng.

2. Đồng ý đình hoãn khởi công 12 công trình chuẩn bị đầu tư của quận 10 với tổng mức đầu tư là 221,846 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu kế hoạch vốn đã ghi năm 2008 là 1,3 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII.

3. Thông qua chủ trương đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 (đợt 2) tổng cộng 32 công trình, gồm:

- Đầu tư: 09 công trình.

- Sửa chữa: 10 công trình.

- Duy tu, chỉnh trang đô thị: 13 công trình.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào tờ trình đã được thông qua có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 22 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu ngày 22/07/2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80