Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 786/TB-BGDĐT về việc họp qua mạng với 63 sở giáo dục và đào tạo về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 786/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 786/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌP QUA MẠNG VỚI 63 SỞ GD&ĐT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2009 – 2020

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Theo kế hoạch công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì buổi họp với lãnh đạo 63 sở giáo dục và đào tạo để thông báo và mời góp ý Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2009 – 2020.

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 2/1/2009

Hình thức họp: qua web và qua hệ thống đàm thoại nối trực tiếp với phòng họp của các Sở.

Thành phần: Lãnh đạo, Chánh văn phòng các sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh, thành phố và các cán bộ của Sở.

Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chuẩn bị kỹ thuật và hướng dẫn họp qua mạng.

Trước ngày họp, Viện Khoa học Giáo dục sẽ gửi dự thảo Chiến lược giáo dục lần thứ 14 vào các địa chỉ e-mail của sở:

giamdoc.So@moet.edu.vn

vanphong.So@moet.edu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức cho lãnh đạo, chuyên viên thảo luận và gửi nội dung góp ý về địa chỉ gopychienluoc@moet.edu.vn. Hộp thư này do Ban soạn thảo quản lý.

- Cử lãnh đạo của cán bộ chuyên trách CNTT của sở chuẩn bị cuộc họp theo hướng dẫn của Cục Công nghệ Thông tin, liên hệ qua CucCNTT@moet.edu.vn.

- Tổ chức cho lãnh đạo và cán bộ dự họp theo yêu cầu của Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTTT Bành Tiến Long (để báo cáo);
- Cục CNTT, Viện KHGD (để thực hiện);
- Lưu VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 786/TB-BGDĐT về việc họp qua mạng với 63 sở giáo dục và đào tạo về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91