Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 632-TTG năm 1995 phê duyệt quy hoạch mạng thông tin thông tấn xã việt nam đến năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 632-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 03/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 632-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG THÔNG TIN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2000

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tại các Tờ trình số 72-TTX ngày 25-3-1995 và số 150-TTX ngày 1-6-1995 và của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định dự án đầu tư cấp Nhà nước tại tờ trình số 2380-UB/VPTĐ ngày 22-7-1995
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2000 với những nội dung chính sau đây:

1. Về mục tiêu:

a) Xây dựng một mạng thông tin hiện đại phục vụ cho hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam, bảo đảm thực hiện được các chức năng quản lý, điều vận, thu, phát, phân phối và xử lý tổng hợp thông tin bao gồm cả thông tin ảnh, thư tín điện tử và các chức năng truyền thông; đồng thời quản trị được các cơ sở dữ liệu tại các Trung tâm đầu mối của Thông tấn xã Việt Nam, tiến tới có thể trao đổi thông tin trực tiếp với các mạng thông tin trong nước và quốc tế.

b) Cung cấp các dịch vụ thông tin cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, các đài, báo, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu dưới nhiều hình thức sản phẩm thông tin khác nhau

2. Về quy mô:

a) Mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam là một mạng liên hoàn từ khâu thu nhập thông tin đến phân loại, xử lý, biên tập lại, lưu trữ, tra cứu nhanh và phát tin theo nhiều hình thức khác nhau cho nhiều địa chỉ bằng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, hoạt động liên tục 24/24 giờ/ngày; đến năm 2000 thu và xử lý 10.000 tin/ngày; phát 1000 tin/ngày.

b) Mạng gồm một Trung tâm chính và các Trung tâm khu vực, có các cơ sở dữ liệu và các kho lưu trữ tin và ảnh, các nhánh mạmg cục bộ tại các Ban biên tập và các Toà soạn, các đường truyền dẫn đến các nhà in, các trạm phát tin, các trạm phát hành.

Các trung tâm được ghép mạng với tốc độ cao tạo thành mạch vòng và có thể trao đổi thông tin trực tiếp với các phân xã trong nước và ngoài nước, với các cụm thông tin cơ động và có thể trao đổi thông tin trực tiếp với các mạng thông tin của các hãng thông tấn và các tổ chức quốc tế.

c) Mạng có các hệ thống kỹ thuật, chuyên dụng bao gồm mạng thông tin diện rộng và các hệ thống: cơ sở dữ liệu tư liệu, xử lý, lưu trữ và thu phát ảnh; thông tin cơ động; các báo; in ấn thông tin; thông tin videotext; thông tin videopress.

3. Về các nguyên tắc thực hiện:

a) Mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam cần được hiện đại hoá trên nền tảng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại. Thiết bị và công nghệ thông tin phù hợp với xu thế phát triển của thế giới: giảm về kích thước; tăng về tốc độ, dung lượng và hiệu quả trong xử lý. Mạng thông tin cần bảo đảm tính thống nhất, hiện đại, linh hoạt, kế thừa, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.

b) Xây dựng mối quan hệ thông tin giữa mạng thông tin của thông tấn xã Việt Nam với các mạng thông tin khác (đài, báo, thông tin kinh tế - xã hội) ở trong nước và trên thế giới.

Tận dụng các cơ sở hạ tầng của các ngành liên quan ( Bưu điện, Truyền hình, Phát thanh) để phục vụ mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

c) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong mạng thông tin, các hệ thống kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn mạng và có các giải pháp bảo mật thông tin cho toàn hệ thống và người sử dụng.

Khi xem xét các dự án cụ thể cần đưa ra các phương án công nghệ để lựa chọn.

d) Mục tiêu của dự án cần phải đạt được vào năm 2000. Việc phân chia giai đoạn và tiến độ thực hiện cụ thể này tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối vốn để xác định theo từng năm kế hoạch.

Điều 2. Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm:

- Trên cơ sở quy hoạch chung, lập và trình duyệt các dự án cụ thể để quyết định đầu tư theo Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đề xuất các biện pháp thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ cho việc thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 632-TTg

Hanoi, October 03, 1995

 

DECISION

APPROVING THE "PLAN FOR INFORMATION NETWORK OF VIETNAM NEWS AGENCY FOR THE PERIOD TO THE YEAR 2000"

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the General Director of Vietnam News Agency, embodied in Expose No.72/TTX of March 25, 1995, and Expose No.150/TTX of June 1st,
1995, and of the Chairman of the Evaluation Council of Investment Projects at State level embodied in Expose No.2380-UB/VPTD of July 22, 1995,

DECIDES:

Article 1.- To approve the "Plan for Information Network of Vietnam News Agency for the Period to the Year 2000" with the following main contents:

1. On objectives:

a) To build a modern information network to serve the operation of Vietnam News Agency, ensure the performance of its functions in managing, operating, receiving, transmitting, distributing and thoroughly processing information, including photographs and electronic mail, and in communication tasks; at the same time, to manage data bases at the nodes of Vietnam News Agency so as eventually to be able to exchange information directly with other information networks at home and abroad.

b) To provide information service for Party and State agencies, for radios, newspapers, organizations, businesses and individuals that have the need for information in various forms.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 632-TTG năm 1995 phê duyệt quy hoạch mạng thông tin thông tấn xã việt nam đến năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190