Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 280-TTg năm 1997 về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 280-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 280-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG ĐỂTRUYỀN NHẬN THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 5/CP ngày 11 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ, Chỉ thị số 218/TTg ngày 7 tháng 4năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầ utư theo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin trong 2 năm 1996-1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xây dựng mạng tin học diện rộng trên cơ sở kết nối mạng trung tâm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương với mạng trung tâm của Chính phủ.

Điều 2. Thực hiện việc truyền nhận thông tin trên mạng tin học diện rộng về các lĩnh vực kinh tế, xã hội..., cácvăn bản quy phạm pháp luật; các báo cáo đột xuất, hàng ngày để phục vụ có hiệuquả công tác điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởngcác cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khẩn trương việc xây dựng mạng tin học trung tâm của cơ quan mình để kịp thời hoà vào mạng tin học thống nhấtcủa Chính phủ; đồng thời tổ chức lực lượng để chuẩn bị thông tin, truyền và khai thác thông tin trên mạng.

Mạng tin học trung tâm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương phảiđặt tại Văn phòng của các cơ quan này để bảo đảm sự quản lý tập trung của Thủtrưởng cơ quan thông qua bộ máy của Văn phòng, phục vụ sự điều hành thống nhấtcủa Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai và hoàn thành vào cuối quý 3 năm 1997 việc kết nối hệ thống mạng tinhọc của các cơ quan nói trên với mạng tin học của Văn phòng Chính phủ thành mạng tin học thống nhất; chuẩn hoá và cài đặt các chương trình máy tính, bảo đảm cho hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vận hành mạng tin học diện rộng.

Điều 5. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trìxây dựng và phối hợp với Văn phòng Chính phủ cài đặt các chương trình bảo mật truyền tin trong mạng thống nhất của Chính phủ.

Điều 6. Bộ Tài chính hướng dẫn các chủ dự án thuộc Chương trình quốc gia về công nghệ thống tin năm 1997 trích kinhphí dành riêng cho việc kết nối mạng tin học của các cơ quan với mạng tin họccủa Văn phòng Chính phủ theo Điều 4 của Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 280-TTg năm 1997 về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589
DMCA.com Protection Status