Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 233-BCNN/TC năm 1961 về việc đổi tên Viện Hóa nghiệm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành.

Số hiệu: 233-BCNN/TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Kha Vạn Cân
Ngày ban hành: 03/09/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233-BCNN/TC

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VIỆN HÓA NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ do lệnh số 18/L.C.T của Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa công bố ngày 26-7-1960.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Hóa nghiệm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay đổi tên Viện Hóa nghiệm thành Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm cho phù hợp với nhiệm vụ hiện nay. Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm là đơn vị sự nghiệp khoa học độc lập trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Điều 2. – Viện có nhiệm vụ như sau:

1. Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và cải tiến phẩm chất mặt hàng sản xuất cho các nàh máy quốc doanh trung ương, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp thuộc ngành công nghiệp nhẹ, áp những những thành tựu và kinh nghiệm tiên tiến của khoa học kỹ thuật nhằm tăng sức sản xuất và nâng cao phẩm chất.

2. Nghiên cứu các thế liệu, chế biến các nông lâm, thủy sản, sử dụng phế liệu, phế phẩm sản xuất ra những sản phẩm mới, tăng nhiều mặt hàng cho các nhà máy.

3. Sản xuất thử tất cả các loại hóa chất do Viện đã nghiên cứu, thí nghiệm kết quả.

4. Cùng với Vụ kỹ thuật sản xuất và các Cục quản lý giúp Bộ xét duyệt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chỉ tiêu kỹ thuật, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chỉ đạo công tác kiểm nghiệm, kiểm tra phẩm chất sản phẩm trong các nhà máy trực thuộc Bộ; đào tạo cán bộ lý, hóa cho các ngành công nghiệp nhẹ.

5. Giúp Bộ xây dựng, bồi dưỡng và kiểm tra đôn đốc các tổ chức kiểm nghiệm phân tích hóa học, cải tiến nguyên liệu và mặt hàng ở các xí nghiệp, và khi cần xác nhận việc phân tích và kiểm tra quy cách bán thành phẩm và thành phẩm của các xí nghiệp.

6. Phối hợp với Viện Thiết kế và Vụ Kiến thiết cơ bản thiết kế, xây dựng những cơ sở sản xuất mới nhằm tận dụng các nguyên liệu có sẵn trong nước.

Điều 3. - Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm do một Viện trưởng phụ trách và có một hay nhiều Viện phó giúp việc.

Điều 4. – Tổ chức bộ máy làm việc của Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm gồm có:

- Phòng dệt, nhuộm, giấy,

- Phòng vật dụng, hóa chất,

- Phòng thực phẩm dầu mỡ,

- Phòng kiểm nghiệm,

- Phòng hành chính, quản trị,

- Xưởng hóa chất.

Tổng số biên chế của Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm (không tính xưởng hóa chất hạch toán kinh tế) là 65 người.

Điều 5. – Nhiệm vụ quyền hạn của từng Phòng trong Viện sẽ quy định cụ thể trong điều lệ tổ chức của Viện.

Điều 6. – Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ và ông Viện trưởng Viện Công nghiệp nhẹ và thực phẩm trong phạm vi nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
Kha Vạn Cân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 233-BCNN/TC năm 1961 về việc đổi tên Viện Hóa nghiệm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196