Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1590/QĐ-BTTTT năm 2011 về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1590/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1590/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỐ DỊCH VỤ NHẮN TIN VÀ GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN PHỤC VỤ VẬN ĐỘNG BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 20009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2003/BVHTTDL-HTQT ngày 24/6/2011 và công văn số 1255/CV-HTQT ngày 29/9/2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng số dịch vụ nhắn tin 147 để phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới thông qua tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động.

Điều 2. Giá cước bản tin nhắn phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới là 630 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%) không phân biệt giờ rỗi và giờ bận. Tỷ lệ phân chia giá cước bản tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến cổng thông tin 147 được quy định như sau:

a. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được hưởng 330đ/bản tin nhắn (đã bao gồm VAT) để phục vụ cho việc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới theo thỏa thuận với các tổ chức quốc tế và theo quy định của pháp luật.

b. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) được hưởng 120đ/bản tin nhắn (đã bao gồm VAT).

c. Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147 được hưởng 180đ/bản tin nhắn (đã bao gồm VAT).

Điều 3. Giao Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) mở cổng nhắn tin 147 sử dụng hạ tầng sẵn có của Cổng thông tin 1400 theo các quy định hiện hành. Các Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện để đưa dịch vụ nhắn tin qua cổng thông tin 147 vào hoạt động phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 11/11/2011.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để p/h);
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Các Doanh nghiệp viễn thông;
- Tổng công ty truyền thông đa phương tiện;
- Lưu VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1590/QĐ-BTTTT năm 2011 về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146