Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban điều phối Quốc gia mạng INTERNET ở Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 136-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, tổ chức, chính sách và chế độ quản lý có liên quan đến việc xây dựng và phát triển mạng INTERNET ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin để thực hiện công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều phối quốc gia mạng INTERNET để điều hoà, phối hợp việc quản lý, phát triển mạng và dịch vụ INTERNET ở Việt Nam.

Ban điều phối do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện làm Phó trưởng ban và các uỷ viên là lãnh đạo các cơ quan sau đây:

Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia và Công nghệ thông tin, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Điều 2. Ban điều phối quốc gia mạng INTERNET có các chức năng và nhiệm vụ:

1- Chỉ đạo sự hoạt động phối hợp giữa các Bộ, Ngành, địa phương trong việc xây dựng quản lý và mở rộng mạng và dịch vụ INTERNET.

2- Chỉ đạo việc xây dựng và thẩm định các đề án về chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trao đổi trên mạng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 136-TTg

Hanoi, March 05, 1997

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL COORDINATING COMMISSION FOR THE INTERNET NETWORK IN VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
With a view to preparing conditions in technique, organization, policy and management mechanism related to the establishment and development of Internet network in Vietnam to meet the needs for the exchange of information in service of the national industrialization and modernization,

DECIDES:

Article 1.- To establish the National Coordinating Commission for the Internet network in Vietnam so as to regulate and coordinate the management and development of the Internet network and services in Vietnam.

The Minister of Science, Technology and Environment shall act as the Chairman of the Commission, the General Director of the General Department of Post shall act as the Vice Chairman and the heads of the following agencies shall be the Commission�s members:

The Ministry of Culture and Information, the Ministry of the Interior, the Ministry of Education and Training, the Steering Committee of the National Program for Information Technology and the National Center for Natural Sciences and Technology.

Article 2.- The National Coordinating Commission for the Internet has the following functions and tasks:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban điều phối Quốc gia mạng INTERNET ở Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341
DMCA.com Protection Status