Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 78-NĐ năm 1956 về việc cho phép một số Bưu cục được phép mở công vụ bưu điện trong nước và với Liên xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Số hiệu: 78-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 25/08/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78-NĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP MỘT SỐ BƯU CỤC ĐƯỢC PHÉP MỞ CÔNG VỤ BƯU ĐIỆN TRONG NƯỚC VÀ VỚI LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Kể từ ngày 1-9-1956, những bưu cục dưới đây được phép mở công vụ bưu điện trong nước và với Trung Quốc, Liên xô và các nước Dân chủ nhân dân.

Các phòng:

- Bần yên nhân thuộc Ty Hưng yên,

- Bến thuỷ thuộc Ty Nghệ an,

- Việt trì thuộc Ty Phú thọ,

- Ôn châu thuộc Ty Lạng sơn.

Điều 2: Trọng lượng, kích thước và khối lượng theo quy định trong nghị định số 249-NĐ ngày 7-7-1955.

Điều 3: Cước phí theo quy định trong quy định số 109-NĐ ngày 7-3-1955 và số 211 ngày 31-5-1955.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chiếu nghị định thi hành.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Mai

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 78-NĐ năm 1956 về việc cho phép một số Bưu cục được phép mở công vụ bưu điện trong nước và với Liên xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161
DMCA.com Protection Status