Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn số 441/2002/BVHTT về nội dung các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2001 về nội dung các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Số hiệu: 441/2002/BVHTT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phan Khắc Hải
Ngày ban hành: 28/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 441/2002/BVHTT


Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2002

 

 

HƯỚNG DẪN

 

SỐ 441/2002/BVHTT NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (SỐ 1637 QĐ-TTG NGÀY 31-12-2001) VỀ NỘI DUNG CỦA CÁC BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc cấp một số loại báo và Tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Để bảo đảm nội dung thông tin có chất lượng, phục vụ đồng bào có hiệu quả, phù hợp với trình độ dân trí từng đối tượng được thụ hưởng chính sách này, Bộ Văn hoá Thông tin yêu cầu các báo, tạp chí thực hiện các yêu cầu sau:

I- YÊU CẦU CHUNG:

Các loại báo, tạp chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm:

- Hình thức: khuôn khổ tiện dụng - chữ to, trình bày đẹp, ảnh nét, in trên giấy trắng.

- Nội dung: tin bài, ảnh sát thực tế, phù hợp trình độ của cán bộ, nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, viết ngắn, gọn, dễ hiểu không trùng lặp nội dung giữa các tờ báo, tạp chí.

II- YÊU CẦU CỤ THỂ:

1- Các tờ không ra số chuyên đề:

- Báo Biên phòng (Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng)

- Tạp chí Văn hoá các dân tộc (Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam).

- Tạp chí Dân tộc học (Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia)

- Tạp chí Dân tộc, miền núi (Uỷ ban Dân tộc, miền núi).

- Tạp chí Dân tộc và thời đại (Hội Dân tộc học).

Giữ nguyên khuôn khổ và tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện đã được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hoá Thông tin cấp.

Đối tượng, số lượng phát hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2- Bản tin ảnh Dân tộc và miền núi, số chuyên đề Dân tộc và miền núi của Thông tấn xã Việt Nam.

- Tên ấn phẩm: Giữ nguyên như hiện nay.

- Tôn chỉ, mục đích và khuôn khổ: Thực hiện theo giấy phép hoạt động đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp.

- Đối tượng, số lượng phát hành: Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng việt, Khơme, Gia rai, Bana, Êđê.

- Cỡ chữ: 14.

3- Chuyên đề văn nghệ dân tộc thiểu số của Báo văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam).

- Tôn chỉ, mục đích, khuôn khổ, ngôn ngữ thể hiện: thực hiện theo giấy phép hoạt động đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp.

- Đối tượng và số lượng phát hành: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4- Chuyên đề của báo Thiếu niên tiền phong:

- Tên ấn phẩm: thiếu nhi dân tộc - chuyên đề của báo Thiếu niên tiền phong.

- Tôn chỉ mục đích, khuôn khổ: thực hiện theo giấy phép hoạt động đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp.

- Đối tượng, số lượng phát hành: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, mỗi số báo ít nhất có 2 trang tiếng dân tộc thiểu số.

- Cỡ chữ: 14.

5- Chuyên đề của báo Nhi đồng:

- Tên ấn phẩm: Măng non - chuyên đề nhi đồng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tôn chỉ mục đích:

- Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tổ chức xã hội về thiếu nhi.

- Giáo dục thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau của thiếu nhi cả nước; định hướng thẩm mỹ cho các em qua cái hay, cái đẹp của tâm hồn người Việt Nam; phản ánh hoạt động của nhi đồng các dân tộc thiểu số, nêu các gương điển hình tiên tiến.

- Đối tượng, số lượng phát hành: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Khuôn khổ: 20 x 28 cm.

- Số trang: 20 trang.

- Cỡ chữ: 14.

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, các trang truyện tranh và thơ in thêm bằng tiếng một số các dân tộc thiểu số.

6- Bảy tờ chuyên đề của các báo: Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, Kinh tế VAC, Khoa học và đời sống, Văn hoá, Sức khoẻ và đời sống, Công nghiệp Việt Nam.

- Thực hiện thống nhất các quy định sau:

+ Đối tượng phục vụ và số lượng phát hành thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Kỳ hạn xuất bản: 1 kỳ/tuần.

+ Khuôn khổ: 20 x 28 cm.

+ Số trang: 20 trang; bìa 1, bìa 4 và 8 trang ruột in 4 màu; trang bìa giấy couche, trang ruột: giấy báo Tân Mai trắng.

+ Cỡ chữ 14.

+ Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt.

- Nội dung: Căn cứ vào tôn chỉ, mục đích của các báo, các số chuyên đề thực hiện theo các yêu cầu sau:

* Chuyên đề của báo Nông nghiệp Việt Nam:

+ Tên ấn phẩm: Nông nghiệp Việt Nam - chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ mục đích:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát triển nông - lâm nghiệp, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Giới thiệu các thành tựu, kinh nghiệm, kiến thức khoa học - kỹ thuật, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của các vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

- Tuyên truyền nhằm củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc.

* Chuyên đề của báo Nông thôn ngày nay.

+ Tên ấn phẩm: Nông thôn ngày nay - Chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ mục đích:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội nông dân Việt Nam về nông dân - nông nghiệp, đặc biệt là về nông dân dân tộc thiểu số, miền núi.

- Giới thiệu hoạt động của Hội nông dân các cấp, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động của Hội nông dân, hướng dẫn hội viên nông dân trong các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tuyên truyền, giới thiệu về khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, xây dựng đời sống mọi mặt của nông dân các dân tộc thiểu số miền núi.

* Chuyên đề của báo Kinh tế VAC.

+ Tên ấn phẩm: kinh tế VAC - chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ mục đích:

- Giới thiệu, phổ biến kiến thức về kinh tế của các hộ gia đình, các mô hình, điển hình về kinh tế VAC của đồng bào cả nước, đặc biệt mô hình, kinh nghiệm vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

- Động viên đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi tích cực xây dựng đời sống kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn, khuyến khích đồng bào bảo vệ môi trường.

* Chuyên đề của báo Công nghiệp Việt Nam:

+ Tên ấn phẩm: Công nghiệp Việt Nam - chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ, mục đích:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hoà nông thôn và vùng dân tộc thiểu số; thông tin phục vụ chương trình khuyến công, phát triển cây công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông lâm sản, tạo ra nền kinh tế hàng hoá ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp.

- Thông tin có chọn lọc về khoa học - công nghệ và việc áp dụng vào vùng dân tộc miền núi.

- Phản ánh những kết quả, tác động của công nghiệp hoá nông thôn, làm thay đổi, xoá bỏ các tập quán kinh tế lạc hậu.

* Chuyên đề của Báo Văn hoá:

+ Tên ấn phẩm: Văn hoá - chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Chú ý việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Cổ vũ và nêu gương các điển hình tiên tiến trong việc xây dựng đời sống văn hoá thôn bản, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

- Chống các hủ tục, mê tín dị đoan, phê phán các luận điệu, việc làm trái với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

* Chuyên đề của báo Khoa học và đời sống:

+ Tên ấn phẩm: Khoa học và đời sống - chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học - kỹ thuật.

- Thông tin những tiến bộ khoa học - công nghệ trong nước và thế giới tác động đến đời sống của nhân dân.

- Chọn lọc để phổ biến những kiến thức khoa học phù hợp với trình độ của đồng bào, chú ý đến những vấn đề khoa học trong nông nghiệp, lâm nghiệp; hướng dẫn đồng bào áp dụng kiến thức khoa học vào hoạt động kinh tế - xã hội.

- Giới thiệu các mô hình, điển hình của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào cuộc sống.

* Chuyên đề của báo Sức khoẻ và đời sống:

+ Tên ấn phẩm: Sức khoẻ và đời sống - chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tôn chỉ mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi; giới thiệu các đề án lớn.

- Phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là việc chữa trị các bệnh tật mang tính đặc trưng của vùng miền núi; chống phong tục, tập quán có hại trong việc chữa bệnh.

- Động viên, cổ vũ đồng bào trong xây dựng đời sống mới trong lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường sống.

- Giới thiệu và khuyến khích đồng bào kết hợp tốt y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc.

Căn cứ vào các nội dung chủ yếu nêu trên và căn cứ vào tôn chỉ mục đích của từng tờ báo, các báo chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thích hợp.

Căn cứ các quy định về nội dung khuôn khổ số trang, số lượng, loại giấy, hình thức trình bày, Ban Vật giá Chính phủ xác định chi phí xuất bản và phát hành phù hợp để các báo, tạp chí đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức phục vụ tốt yêu cầu về thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

7- Sử dụng ấn phẩm:

- Ấn phẩm cấp cho trường học có thể đưa về các lớp hoặc tập trung ở thư viện trường để tất cả học sinh đều được đọc, được xem.

- Ấn phẩm cấp cho các xã, ngoài việc cán bộ xã, thôn, bản đọc để phổ biến cho đồng bào còn phải đưa xuống thôn bản để đồng bào truyền nhau đọc. Đối với các xã có thư viện, phòng đọc, điểm bưu điện văn hoá cần tập trung để đồng bào có điều kiện đến đọc báo. Cần sử dụng phương thức "đọc to, nghe chung" hoặc đọc trong các Chương trình truyền thanh ở những địa bàn có trạm truyền thanh của xã, của bản.

- Ấn phẩm cấp cho đồn biên phòng, các đồn biên phòng tổ chức phòng đọc giúp cho cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận thông tin, nâng cao năng lực tuyên truyền vận động quần chúng.

- Bộ Văn hoá Thông tin, Uỷ ban dân tộc miền núi, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng có hiệu quả các ấn phẩm báo chí.

 

Phan Khắc Hải

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn số 441/2002/BVHTT về nội dung các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2001 về nội dung các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196