Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2003/QĐ-BTC về việc dừng phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 71/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 16/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2003 – CÔNG TRÁI GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ “Quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003- Công trái giáo dục”;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Dừng phát hành công trái xây dựng Tổ quốc 2003- Công trái giáo dục theo quy định tại Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ kể từ 16 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2003 trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với các tổ chức, cá nhân đã đăng ký có nhu cầu tham gia mua Công trái giáo dục nhưng chưa kịp mua, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tiếp tục phục vụ theo yêu cầu của người mua.

Điều 2: Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước báo cáo kết quả phát hành Công trái Giáo dục trên địa bàn và tổng hợp kết quả trong cả nước, báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ trước ngày 10/6/2003.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trướng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng
và các ban của Đảng
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án
nhân dân tối cao
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ
- HĐND,UBND, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị
trực thuộc Bộ Tài chính
- Đại diện TCT tại các tỉnh phía Nam
- Lưu: VP, KBNN, CSTC.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2003/QĐ-BTC về việc dừng phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159