Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 103/2003/CT-BNN về hưởng ứng đợt phát trái phiếu Chính phủ trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 103/2003/CT-BNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 03/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2003/CT-BNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG ĐỢT PHÁT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 28/CT-TW ngày 24 tháng 9 năm 2003 về vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ, để đầu tư một số công trình giao thông - thủy lợi quan trọng của đất nước; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ; Bộ tài chính đã có Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg của Chính phủ.

Đợt phát hành trái phiếu lần này của Chính phủ đã giành đầu tư cho 16 công trình thuỷ lợi lớn với số vốn là: 12.925 tỷ đồng trong giai đoạn 2003-2010, chủ yếu là các hồ chứa nước lớn ở địa bàn miền Trung và Tây nguyên, có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, thời gian xây dựng từ 4-5 năm.

Đây là sự quan tâm to lớn của Đảng và Chính phủ, là cơ hội lớn đối với lĩnh vực thủy lợi, nhằm tập trung đầu tư cho những công trình thuỷ lợi lớn, cấp bách, phục vụ mục tiêu: chống lũ, phát điện cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái…

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành từ Bộ đến các địa phương, cơ sở,… phải  tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; phát động phong trào thi đua mua công trái sớm nhất, với số lượng lớn và động viên các cá nhân, tổ chức khác cùng tham gia.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, các Ban quản lý dự án thủy lợi, các địa phương, phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình, để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả.

- Bố trí đủ vốn cho công trình theo tiến độ thi công từng quý, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản, thực hiện đúng thủ tục, trình tự, sử dụng nguồn vốn trái phiếu theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí vật tư tiền vốn mà toàn xã  hội đã hăng hái hưởng ứng mua công trái.

- Những công trình đang thi công, nay được sử dụng vốn trái phiếu cần phát động phong trào thi đua ra quân đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng kế hoạch.

- Những công trình đang lập dự án khả thi, phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản, sớm duyệt để khởi công xây dựng, tiếp nhận nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp thi công: Phải tập trung chỉ đạo, bố trí lực lượng thi công đảm bảo mục tiêu, tiến độ, năng suất cao, chất lượng tốt.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh có công trình được sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, cần có chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trong tỉnh,… quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tích cực vận động các tổ chức và nhân dân mua công trái với số lượng lớn.

5. Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm thông tin,… tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt phát hành trái phiếu này. Động viên và cổ vũ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia mua công trái.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ của mình cụ thể hoá nội dung chỉ thị này để thực hiện có hiệu quả và thiết thực. Đây cũng là một trong những giải pháp phát huy nội lực đầu tư phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 


Lê Huy Ngọ

           

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 103/2003/CT-BNN về hưởng ứng đợt phát trái phiếu Chính phủ trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190