Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 86-TTg-1970 quy định việc mua báo, tạp chí, tập san cho các cơ quan Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 86-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 16/05/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 1970 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC MUA BÁO, TẠP CHÍ, TẬP SAN CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thực hiện chủ trương bỏ dần chế độ cung cấp báo chí theo tiêu chuẩn cho tập thể và cá nhân, Phủ Thủ tướng đã có Thông tư số 1609-VG ngày 06-6-1960 quy định việc mua báo, tạp chí, tập san để làm công tác của các cơ quan Nhà nước. Đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường lấy tiền công quỹ để mua nhiều loại báo, tạp chí, tập san chưa thật thiết thực phục vụ cho nhu cầu nghiệp vụ và cung cấp một cách tràn lan cho các đơn vị công tác trực thuộc, thậm chí còn cung cấp cho tập thể hoặc cho cá nhân. Tình trạng này đã hạn chế tác dụng của báo chí, làm trở ngại cho việc vận động mua báo, đọc báo rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, đồng thời gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Để bảo đảm việc mua báo, tạp chí, tập san phục vụ cho công tác nghiệp vụ, để góp phần phát huy hơn nữa tác dụng của báo chí trong tình hình mới và để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua báo, tạp chí, tập san bằng tiền công quỹ như sau:

1. Báo, tạp chí, tập san, mua bằng tiền công quỹ phải là những loại thật cần thiết cho công tác, không mua quá số quy định; không mua báo, tạp chí, tập san để cung cấp cho tập thể hoặc cá nhân.

2. Phủ Thủ tướng, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ được mua không quá 8 loại báo chính trị, tạp chí, tập san chuyên môn, mỗi loại một số một kỳ (trong đó chỉ được mua tới hai loại báo chính trị là cùng).

Các viện nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật trực thuộc Bộ, Ủy ban, Tổng cục, các hội văn học nghệ thuật ở trung ương được mua không quá 5 loại, mỗi loại một số một kỳ.

Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố được mua một số báo chính trị xuất bản hàng ngày và hàng tuần ở trung ương và ở các tỉnh có liên quan. Mỗi loại một số một kỳ và tính chung không quá 8 loại.

Các Ủy ban hành chính khu phố, huyện, thị xã được mua 4 loại báo chính trị hàng ngày và hàng tuần ở trung ương và địa phương, mỗi loại một số một kỳ .

Các Ủy ban hành chính xã được mua một báo hàng ngày ở trung ương và một báo ở địa phương.

3. Văn phòng Bộ Quốc phòng tổng tư lệnh và các cơ quan trực thuộc cũng theo những điều quy định trên đây. Báo mua cho các đơn vị quân đội, công an nhân dân vũ trang sẽ do Bộ Quốc phòng tổng tư lệnh và Bộ Công an quy định theo tinh thần thông tư này.

4. Các cơ quan làm công tác tuyên huấn, báo chí, thông tấn ở trung ương được mua các báo chính trị xuất bản hàng ngày và hàng tuần ở trung ương và Hà Nội, nhiều nhất là 3 số báo một kỳ. Ngoài ra còn có thể mua thêm một số báo khác, tạp chí, tập san, mỗi loại một số một kỳ. Tính chung tất cả các báo, tạp chí, tập san trên đây, không mua quá 10 loại.

Đài tiếng nói Việt Nam, Việt Nam thông tấn xã có thể mua quá số lượng và số loại quy định trên đây với tinh thần vừa bảo đảm nghiệp vụ, vừa bảo đảm tiết kiệm công quỹ.

Các cơ quan tuyên huấn, báo chí ở khu, tỉnh, thành phố được mua 5 loại báo, mỗi loại một số báo một kỳ.

5. Các cơ quan thông tin, cổ động ở trung ương, tỉnh, thành phố được mua các loại báo chính trị hàng ngày, hàng tuần và một số báo, tạp chí, tập san khác, mỗi loại một số và không quá 10 loại.

Các phòng thông tin hoặc phòng văn hóa – thông tin khu phố, huyện, thị xã được mua 4 loại báo chính trị, mỗi loại một số một kỳ.

Các ban văn hóa – thông tin xã được mua một tờ báo chính trị hàng ngày ở trung ương và một tờ báo chính trị ở địa phương.

6. Các trường phổ thông và các trường chuyên nghiệp được mua một tờ báo chính trị hàng ngày ở trung ương và một tờ báo chính trị ở địa phương dùng làm tài liệu tham khảo về thời sự cho tất cả cán bộ giảng dạy trong trường.

7. Các trại giam, các trại tù binh, hàng binh được mua một số báo chính trị hàng ngày, hàng tuần hoặc báo ảnh theo tiêu chuẩn 30 người một số.

8. Các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các cơ quan khác không quy định ở các điều trên đây, từ nay không mua báo bằng tiền công quỹ nữa. Thay vào đó, cần vận động anh chị em bỏ tiền ra mua báo theo nhu cầu đọc của mình.

9. Báo chí mua bằng tiền công quỹ phải được coi như tư liệu, tài liệu của cơ quan và được lưu trữ, bảo quản theo chế độ công văn, tài liệu của Nhà nước; không được để mất mát; không được lấy làm của riêng.

10. Các ngành có liên quan như bưu điện, tài chính, Sở báo chí trung ương cần có biện pháp hướng dẫn. Tất cả những điều trước đây quy định việc mua báo, tạp chí, tập san cho các cơ quan Nhà nước trái với những điều quy định trong thông tư này đều bãi bỏ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 1970.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Đỗ Mười

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 86-TTg-1970 quy định việc mua báo, tạp chí, tập san cho các cơ quan Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.079
DMCA.com Protection Status