Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 54-NV/TB năm 1959 Quy định chế độ ưu đãi đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi bị thương, bị hy sinh, khi từ trần, khi phục viên, chuyển ngành và đối với gia đình anh em do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 54-NV/TB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành: 30/11/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-NV/TB

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1959

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ NGÀY 54-NV/TB NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1959 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG KHI BỊ THƯƠNG, BỊ HY SINH, KHI TỪ TRẦN, KHI PHỤC VIÊN, CHUYỂN NGÀNH VÀ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH ANH EM

Kính gửi: Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố và khu vực Vĩnh Linh

Thi hành Nghị định số 100/TTg ngày 3-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, nhiệm vụ và chế độ đối với Công an nhân dân vũ trang, trong đó điều 4 có ghi: "Nói chung trong lúc tại ngũ và sau khi xuất ngũ, cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được hưởng quyền lợi như các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam".

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Công an, Tài chính, Lao động, Bộ ra thông tư này quy định kể từ ngày ban hành nghị định trên, các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi còn tại ngũ:

- Nếu bị thương trong những trường hợp bị thương đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với thương binh quân đội.

- Nếu hy sinh trong những trường hợp hy sinh đã được quy định đối với liệt sĩ Quân, Dân, Chính, Đảng, thì được coi là liệt sĩ. Gia đình anh em được coi là gia đình liệt sĩ và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình liệt sĩ.

- Nếu từ trần trong những trường hợp từ trần đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được coi là quân nhân từ trần. Gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân từ trần và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân từ trần;

- Khi phục viên về địa phương hay chuyển ngành sang các cơ quan, xí nghiệp nhà nước được hưởng theo chế độ đãi ngộ đã ban hành đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành.

- Từ khi anh em nhập ngũ và trong thời gian anh em còn tại ngũ, gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân và được hưởng theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân.

Bộ mong muốn Uỷ ban hành chính các cấp thấu triệt tinh thần này, chấp hành đúng đắn những quy định trên đây đồng thời phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, xí nghiệp, công trưởng, nông trường, các đoàn thể quần chúng và trong nhân dân, động viên mọi tổ chức, mọi người có một quan hệ thật tốt đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang và đối với gia đình anh em để cổ vũ anh em nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong khi thực hiện những quy định trên đây, về từng trường hợp cụ thể, nếu gặp khó khăn gì, yêu cầu báo cáo về Bộ nghiên cứu góp ý kiến giải quyết.

 

Tô Quang Đẩu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 54-NV/TB năm 1959 Quy định chế độ ưu đãi đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi bị thương, bị hy sinh, khi từ trần, khi phục viên, chuyển ngành và đối với gia đình anh em do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.234
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160