Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 3585/TCHQ-VP ngày 04/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính trong buổi làm việc tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/7/2004

Số hiệu: 3585/TCHQ-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 04/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3585/TCHQ-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH TRONG BUỔI LÀM VIỆCTẠI CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH NGÀY 29/7/2004

Ngày 29/7/2004 Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã chủ trì buổi làm việc tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và các cán bộ chủ chốt của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay và ý kiến tham gia của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2004, cán bộ, công chức Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng, vượt qua những khó khăn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Bộ biểu dương các kết quả đạt được của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Những vụ việc tiêu cực báo chí nêu trong thời gian qua tại một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không phải mới, đây cũng là tồn tại của nhiều Cục Hải quan trong toàn quốc. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong toàn ngành (Quyết định 517/QĐ/TCHQ-TCCB ngày 17/6/2004).

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2004, hướng tới năm 2005 - 2006 còn rất lớn. Triển khai thực hiện, ngành Hải quan nói chung, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nói riêng cần chú trọng các nội dung sau:

1. Thực hiện công tác thu thuế:

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt tinh thần, thực hiện nhiệm vụ thu thuế với kết quả cao nhất nhằm mục tiêu cân  đối thu chi ngân sách của Nhà nước.

Ngành Hải quan cần thay đổi trong đánh giá kết quả thu vì hiện nay còn nhiều điểm chưa phù hợp; thực hiện ngay việc thống kê những trường hợp thất thu, xác định rõ trị giá, nguyên nhân thất thu, đánh giá tình hình khắc phục trong báo cáo định kỳ và thực hiện đồng bộ từ Chi cục đến Cục, từ Cục đến Tổng cục, từ Tổng cục đến Bộ; điều chỉnh việc giao chỉ tiêu thu hợp lý giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đảm bảo sự công bằng và khuyến khích thi đua giữa các đơn vị.

2. Thực hiện cam kết quốc tế liên quan đến hải quan; cải cách, hiện đại hoá

- Ngành Hải quan chỉ đạo triển khai mạnh việc cải tiến quy trình thủ tục; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan; xã hội hoá dịch vụ về khai thuế hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK; chuyển đổi dần sang quản lý rủi ro trên cơ sở bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thông tin tình báo hải quan.

- Đánh giá lại quá trình thực hiện các cam kết quốc tế trong thời gian qua, chuẩn bị tốt các điều kiện căn bản cho việc thực hiện các cam kết quốc tế về hải quan trong thời gian tới nhất là vấn đề con người, tiêu chuẩn hoá cán bộ nhằm thực hiện chuyên môn hoá, luân chuyển cán bộ theo chuyên sâu. Tổng cục Hải quan sớm báo cáo Bộ đề án triển khai trị giá GATT khi bãi bỏ giá tối thiểu.

- Về công tác hiện đại hoá ngành Hải quan sớm hoàn thành chương trình tổng thể, cụ thể hoá các chuẩn mực về từng lĩnh vực công tác. Việc triển khai ở địa phương phải trên cơ sở kế hoạch tổng thể. Từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố cũng phải nghiên cứu xây dựng cho mình một chương trình hiện đại hoá, tích cực tham gia ý kiến với Tổng cục khi xây dựng chương trình Tổng thể này.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách, hiện đại hoá nhất là đối với công chức thừa hành, chú ý tăng cường các hình thức sinh hoạt tập thể theo chuyên đề, tuyên truyền giáo dục về nhận thức cho cán bộ, công chức. Thực hiện cải cách hải quan phải coi trọng có sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và công luận. Ngành hải quan sớm nghiên cứu, thực hiện các chương trình gây ảnh hưởng, lôi kéo doanh nghiệp ủng hộ và hợp tác với Hải quan.

3. Đối với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Với đặc điểm quan trọng về địa bàn hoạt động, về chỉ tiêu kế hoạch thu thuế, về thực hiện cải cách hiện đại hoá, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải quyết tâm, tích cực trong triển khai các chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục, thể hiện vai trò đi đầu trong các công tác này.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng, Văn phòng thông báo để các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan biết và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT- CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Như Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 3585/TCHQ-VP ngày 04/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính trong buổi làm việc tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/7/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124