Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 99/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 99/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26  tháng 03 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 5 tháng 3 năm 2009, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống A/DS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại điện Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo của 10 tỉnh đang nghiên cứu đề nghị được tham gia thực hiện thí điểm chương trình này.

Tham dự Hội nghị còn có giám đốc các Sở Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện 14 Tổ chức quốc tế và Đại sứ quán các nước quan tâm đến lĩnh vực này tại Hà Nội và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị cơ sở trực tiếp thực hiện thí điểm điều trị methadone trong thời gian qua và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

1. Sau 6 tháng thực hiện thí điểm, việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tương đối tốt so với một số nước đã điều trị methađone trước đây: Tại Việt nam, sau 60 ngày điều trị methadone chỉ còn 18% số người nghiện tham gia chương trình này phải sử đụng lại heroin, trong khi tỷ lệ này ở Thái Lan là 28% và Hoa kỳ là 29%...

Ngoài việc, những người nghiện tiết kiệm được khoản tiền do sử dụng ma tuý hàng ngày thì phải kể đến các lợi ích khác như: giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm áp lực, bức xúc cho cộng đồng xã hội và cho chính gia đình người nghiện, bởi các bệnh nhân được điều trị bằng methadone đã có sự cải thiện đáng kể về thể chất nên nhiều người trong số họ đã tìm được công ăn, việc làm ổn định.

Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện thí điểm chương trình này, với những kết quả bước đầu rất khả quan, đáng được ghi nhận.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam xin cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực cả về vật chất và kỹ thuật của các nước, các Tổ chức Quốc tế để Việt Nam tổ chức thực hiện chương trình này, bước đầu đạt được hiệu quả tích cực.

2. Để chương trình này duy trì bền vững, chúng ta cần thực hiện tốt các công việc cụ thể sau:

a) Bộ Y tế:

+ Tiếp tục chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân điều trị đạt kết quả tốt nhất; đồng thời xây dựng và sớm ban hành quy chế quản lý, sử dụng thuốc methadone an toàn, không để thất thoát;

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế về tổ chức, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ sở điều trị methadone;

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng quy định nhằm chủ động đáp ứng đủ thuốc methadone cho bệnh nhân, bảo đảm việc điều trị được ổn định, liên tục; nghiên cứu trình Thủ tướng Chỉnh phủ đề án sản xuất thuốc methadone trong nước để chủ động về nguồn thuốc điều trị

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan rà soát các quy định về tiêu chuẩn xét chọn bệnh nhân điều trị để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính khách quan, minh bạch, rõ ràng cho các cơ sở điều trị methađone thực hiện, tránh tiêu cực trong thời điểm cung chưa đủ cầu;

+ Chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone giai đoạn 2010 - 2012 đối với các địa phương trọng điểm về tệ nạn nghiện ma tuý, trình Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xem xét, quyết định trong Qúy II năm 2009.

b)  Bộ Công an:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý người nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở điều trị methadone;

+ Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác điều tra, triệt xoá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý, đặc biệt là các tụ điểm bán lẻ và sử dụng ma tuý tại các địa bàn dân cư.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho những bệnh nhân đã được điều trị methadone đạt kết quả tốt để dày nghề, tìm kiếm việc làm, tái hoà nhập cộng đồng bền vững, ổn định cuộc sống.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế phân bổ ngân sách cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS nói chung, trong đó ưu tiên kinh phí dành cho chương trình can thiệp giảm tác hại nói riêng, đặc biệt là chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone để bảo đảm hiệu quả bền vững của chương trình.

đ) Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone theo kế hoạch và chương trình đã được phê duyệt.

Về đề nghị của thành phố Hải Phòng xin tăng thêm số bệnh nhân tại các cơ sở đang điều trị và tăng thêm điểm điều trị mới, giao Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương để xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- TTg CP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Văn phòng Thường trực p/c ma túy Bộ Công an;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 99/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.640
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233