Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 87/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 87/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 87/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM, KHUYẾN NGƯ

Ngày 11 tháng 3 năm 2009, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì họp về Đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Tham dự họp có lãnh đạo các Bộ: Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung Đề án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Đề án cần đánh giá rõ thực trạng tình hình, cơ chế chính sách và mục tiêu khuyến nông cụ thể; xác định phạm vi, đối tượng đào tạo là lực lượng lao động ở địa bàn nông thôn chưa tham gia đào tạo trong các Đề án: dạy nghề cho lao động nông thôn trực tiếp sản xuất nông nghiệp hiện đại; dạy nghề cho nông dân và con em nông dân phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu lao động; đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở ở nông thôn. Trọng tâm là đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức về sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, đồng thời kết hợp đào tạo phổ cập các ngành nghề khác, đảm bảo mục tiêu về đào tạo cho toàn bộ lực lượng lao động ở nông thôn.

Xác định rõ phạm vi, nội dung chương trình, phương pháp, tổ chức khuyến nông; ngành nghề trọng tâm và đối tượng, số lượng đào tạo. Trung tâm khuyến nông ở trung ương và địa phương là đầu mối, lực lượng triển khai chính, tham gia phối hợp là lực lượng khuyến nông của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và các hình thức khuyến nông khác. Xây dựng cơ chế chính sách cho người dạy và người học; tính toán kinh phí cụ thể từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn khác để thực hiện Đề án.

2. Căn cứ ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, nội dung khuyến công cho lao động ở địa bàn nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án, xây dựng Nghị định mới về khuyến nông, bao gồm khuyến nông, khuyến công, dịch vụ ở địa bàn nông thôn phù hợp yêu cầu, nội dung Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trình Chính phủ vào cuối tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, CT, TC, KH&ĐT, KH&CN, LĐTB&XH, GD&ĐT, NV, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý; Vụ Pháp luật, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 87/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74