Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 848/TB-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 848/TB-TTCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Đức Hạnh
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 848/TB-TTCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Tổng Thanh tra có Quyết định số 846/QĐ-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Thanh tra Chính phủ và của ngành thanh tra.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật; hợp tác quốc tế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức, cán bộ.

- Chỉ đạo những vấn đề chiến lược, quan trọng, có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Bộ chính trị, Ban bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; những công việc lớn liên quan đến Bộ, ngành Trung ương, địa phương và chỉ đạo xử lý những công việc khác khi thấy cần thiết.

2. Đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra.

- Đảm nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực: điều phối hoạt động của cơ quan và của ngành theo chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo xử lý các công việc nội bộ cơ quan; phê duyệt các kế hoạch bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Vụ Pháp chế, các đơn vị sự nghiệp (Báo Thanh tra, Tạp chí thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra, Trung tâm Tin học, Viện Khoa học Thanh tra), Dự án POSCIS.

- Giúp Tổng Thanh tra thực hiện các công việc về tổ chức, cán bộ theo ủy quyền của Tổng Thanh tra.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

3. Đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra:

Giúp Tổng Thanh tra thực hiện mặt công tác sau:

- Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối địa phương.

- Công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Thanh tra Chính phủ; công tác đào tạo của cơ quan, của ngành.

- Trực tiếp phụ trách Vụ IV, Vụ V, Vụ VI.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng Thanh tra:

Giúp Tổng Thanh tra thực hiện mặt công tác sau:

- Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối bộ, ngành Trung ương; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Công tác tổ chức, bộ máy của Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

- Phụ trách Vụ I, Vụ II, Vụ III, Cục Chống tham nhũng.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

Thanh tra Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết để thuận tiện trong quan hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng BCĐTW về PCTN,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Thanh tra các Bộ, ngành TW,
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các Vụ, đơn vị thuộc TTCP,
- Lưu VT, TH.

TL. TỔNG THANH TRA
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 848/TB-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41