Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 80/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 80/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 80/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngày 22 tháng 3 năm 2007, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo một số vấn đề về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; kết quả Đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, một số đề xuất, kiến nghị của Trung ương Đoàn và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã có nhiều sáng kiến, tổ chức các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực hiệu quả. Hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên có chuyển biến tích cực với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, nhằm bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; công tác xây dựng tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố và mở rộng. Các phong trào thi đua do Đoàn phát động đã cổ vũ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sức trẻ của thanh niên, được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia. Phong trào "Thanh niên tình nguyện", đặc biệt là chiến dịch "Mùa hè thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện" được triển khai sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực. Các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ Hội nghị APEC 14 và các chương trình giao lưu, hữu nghị với thanh niên các nước đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương những thành tích của Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, năm tiến hành Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, Đảng, Chính phủ luôn đặt niềm tin vào thanh niên, mong đợi và đòi hỏi Đoàn Thanh niên tiếp tục có những hoạt động giàu sức lôi cuốn, động viên thanh niên hăng hái tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, xây dựng lý tưởng cách mạng, lối sống, nếp sống văn hóa trong thanh thiếu niên, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược của Đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, chỗ dựa vững chắc của Nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; chủ động tổ chức và phối hợp tốt các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực tham gia đào tạo xã hội; đặc biệt trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên... để đáp ứng kịp yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

II. VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Giao Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, quản lý lực lượng Thanh niên xung phong và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong, trình Chính phủ ban hành. Trung ương Đoàn cần nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động của lực lượng Thanh niên xung phong trong thời kỳ mới theo hướng tham gia tích cực vào việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo bước đột phá lớn trong việc đào tạo nghề cho người lao động.

2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách tài năng trẻ trong thời kỳ mới, theo hướng tập trung vào nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên trẻ trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và cấp thiết trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Nghiên cứu, xây dựng chính sách thanh niên tình nguyện theo hướng động viên thanh niên sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề sẵn sàng tới công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

3. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn và các Bộ, cơ quan liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương sơ kết giai đoạn 1 thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và chủ trì việc tổng kết ở cấp Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh niên với Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ.

5. Đồng ý về nguyên tắc việc Trung ương Đoàn tham gia các chương trình, dự án về biển, đảo của Chính phủ; Trung ương Đoàn chủ trì, trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành liên quan về kế hoạch đưa thanh niên xung phong ra xây dựng đảo, gắn với nhiệm vụ đánh bắt thủy sản, phát triển dịch vụ biển.

6. Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan xây dựng đề án về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó lưu ý tập trung vào việc xây dựng Trường dạy nghề, củng cố mở rộng, nâng cấp các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm, tuyên truyền, giới thiệu đưa thanh niên, học sinh đi học nghề, xây dựng chính sách cho thanh niên vay vốn để học nghề, chú trọng dạy nghề đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, địa bàn nông thôn.

7. Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng dự án thí điểm "Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân" tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của các khu công nghiệp, khu chế xuất, trình Thủ tướng Chính phủ.

8. Đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc phối hợp hỗ trợ hoạt động của Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Việc xây dựng Làng thanh niên dọc biên giới Việt-Lào: Trung ương Đoàn trao đổi kỹ với bạn về nhu cầu, điều kiện, khả năng phối hợp; trên cơ sở đó có thể hỗ trợ về vốn, giúp đỡ kỹ thuật, cán bộ có kinh nghiệm để Bạn chủ động tổ chức quản lý, đưa thanh niên lên lập nghiệp; dự án phối hợp trồng cao su cần gắn với dự án của Tổng công ty Cao su Việt Nam.

Việc xây dựng tặng Bạn 01 Cung văn hóa thanh thiếu niên, Trung ương Đoàn cần nghiên cứu, trao đổi cụ thể với bạn theo hướng công trình phải thực sự thiết thực, rõ ràng về mô hình, quy mô, kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan xây dựng đề án thí điểm "Tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch và sử dụng đội ngũ công chức trẻ ở cơ sở", báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và trình Thủ tướng Chính phủ.

10. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo bậc đại học của Học viện Thanh, thiếu niên Việt Nam theo hướng đào tạo các ngành về quản trị cộng đồng, vận động quần chúng, vận động thanh niên, về ngoại ngữ, tin học, luật pháp...; báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

11. Đồng ý về nguyên tắc việc Trung ương Đoàn sử dụng và phát huy hiệu quả quỹ đất do Trung ương Đoàn đang quản lý. Trung ương Đoàn phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan xây dựng đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, cơ quan, đại phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng , các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Dân vận TW;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ; Người phát ngôn của TTg CP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, V.III (5b), A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 80/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234