Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 66/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 66/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 66/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA

Ngày 01 tháng 3 năm 2008, tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm công trình thủy điện Sơn La, thăm vườn cây Cao su, Công ty cổ phần Cao su Sơn La và làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Cùng thăm và làm việc với Thủ tướng có đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007, nhiệm vụ năm 2008 và một số đề nghị của tỉnh, ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, giá cả nhiều vật tư hàng hóa tăng cao, nhưng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 15,38%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp-xây dựng, dịch vụ chiếm gần 68% tỷ trọng GDP; kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, huy động vốn cho đầu tư phát triển... đều có mức tăng trưởng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... có nhiều tiến bộ; công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực (đã giảm được 4% hộ nghèo), đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao từng bước được cải thiện. Công tác di dân tái định cư đạt được những kết quả khả quan (đã di chuyển được 6700 hộ/12479 hộ, đạt 54%); công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm có nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, nhìn chung Sơn La vẫn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp; giá trị sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé; hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém; nguồn nhân lực, nhất là lao động kỹ thuật cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước (37%); công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tuy đã đạt được kết quả bước đầu, song chưa tạo ra chuyển biến mạnh mẽ.

II. VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2008:

Năm 2008, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, năm mà cả nước phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm để đến năm 2009-2010 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm. Với tinh thần đó, tỉnh Sơn La cần phát huy những kết quả đạt được, với sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, tăng cường đoàn kết, cùng chung sức phấn đấu sớm đưa Sơn La ra khỏi tỉnh trạng tỉnh kém phát triển, trong đó tập trung vào làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế cao (GDP tăng 16%), phát triển bền vững, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, nhất là trong nông nghiệp, gắn với xóa đói giảm nghèo.

2. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ thời cơ để phát triển nhanh, tạo chuyển biến mới trong việc nâng cao đời sống nhân dân, trong đó quan tâm khai thác lợi thế về các nhà máy thủy điện và tiềm năng về rừng, đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng gắn với chăn nuôi đại gia súc; chú trọng phát triển cây lương thực (ngô, lúa) để đảm bảo an ninh lương thực, phát triển thêm diện tích cây cao su trên cơ sở đánh giá mô hình trồng cây cao su giữa Tập đoàn Cao su Việt Nam liên kết với đồng bào địa phương.

3. Cùng với việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tỉnh cần tập trung làm tốt công tác xúc tiến và chuẩn bị đầu tư để thu hút mạnh vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào Sơn La. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các công trình hạ tầng quan trọng (giao thông, thủy lợi, điện, nước...) quyết định phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

4. Đối với công trình thủy điện Sơn La, yêu cầu chủ đầu tư, tổng thầu và các nhà thầu thành viên phối hợp chặt chẽ với địa phương, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ di dân tái định cư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm đến cuối năm 2010 phát điện tổ máy số 1, đến năm 2012 đưa toàn bộ Nhà máy vào hoạt động.

5. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Vừa qua thiên tai, dịch bệnh, rét hại kéo dài, gây thiệt hại cho nhiều địa phương, trong đó có Sơn La. Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ, tỉnh cần khẩn trương triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ, giúp dân khôi phục nhanh sản xuất, ổn định đời sống; tiếp tục phát triển giáo dục, y tế, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó tập trung đào tạo nghề, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

7. Giữa vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh, trong đó chú ý làm tốt công tác phòng chống tội phạm, an ninh biên giới, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về ứng vốn đề hoàn thành dự án nâng cấp tuyến đường Sông Mã-Sốp Cộp: đồng ý giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ứng vốn kế hoạch năm 2009 để tỉnh hoàn thành dứt điểm công trình.

2. Về cho phép tỉnh được đầu tư tuyến đường tránh giao thông nội thị xã (từ ngã ba Mai Sơn đến chân đèo Sơn La): đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về nâng cấp, khôi phục hoàn trả các đoạn tuyến quốc lộ 6 cũ qua thị trấn Cò Nòi, thị trấn Hát Lót: đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải bổ sung vào hạng mục đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về nâng cấp được quốc lộ 37 (đoạn Gia Phù-Cò Nòi): giao Bộ Giao thông vận tải lập dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn thực hiện.

5. Về cho phép đầu tư nâng cấp tuyến đường Mường La (Sơn La)-Mù Căng Chải (Yên Bái): đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải lập dự án, tỉnh là chủ đầu tư đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn thực hiện.

6. Về nâng cấp sân bay Nà Sản và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Mường Hồng-Nà Sản-Trại Ong (nối thị trấn Mai Sơn và thị xã Sơn La với sân bay Nà Sản): giao Bộ giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất hình thức đầu tư thích hợp nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về triển khai dự án xây dựng Bệnh viện khu vực Tây Bắc tại Sơn La: đồng ý cho phép sử dụng 15 tỷ đồng đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 cho bệnh viện tuyến huyện để triển khai dự án này.

8. Về nâng cấp cửa khẩu Lạnh Bánh thành cửa khẩu Quốc gia (tại khu vực mốc D1): giao Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh đoàn hoàn tất các thủ tục, trình duyệt theo quy định.

9. Về triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông ra biên giới từ Sốp Cộp-Lạnh Bánh (mốc D1) và đường giao thông từ Sốp Cộp-Mường Lạn-Mốc D7: giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh khẩn trương thực hiện việc nâng cấp các tuyến đường giao thông ra biên giới đã có dự án.

10. Về cho phép triển khai thực hiện dự án Cầu qua sông Mã để nối liền cửa khẩu Chiềng Khương và cửa khẩu Lóng Sập với huyện Sốp Bâu (Lào): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ (có đưa vào kế hoạch của Phân ban hợp tác hai nước Việt Nam-Lào), trình duyệt theo quy định.

11. Về bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh viên, học sinh giúp các tỉnh Bắc Lào: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ vốn cho tỉnh.

12. Về xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 185/2004/QĐ-TTg ngày 28/10/2004 về Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010, tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, nếu thực sự cần thiết thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

13. Về cho phép tỉnh hoàn thiện đề án Điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị xã Mộc Châu và huyện Mộc Châu mới: giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình duyệt theo đúng quy định.

14. Về giao kế hoạch vốn di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La năm 2007 thực hiện thanh toán bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đã di chuyển trong năm 2007 và sẽ di chuyển trong năm 2008: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

15. Về phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cây Cao su trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sơn La đến năm 2020: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Cao su Việt Nam và tỉnh Sơn La thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 178/VPCP-NN ngày 08/2/2008 của Văn phòng Chính phủ về phát triển cây cao su các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Dân tộc;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Cao su Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, NC, KG, VX, QHQT, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), Nh (52b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 66/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196