Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 55/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về đường sắt đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 55/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 55/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ.

Ngày 25 tháng 02 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp bàn về đường sắt đô thị. Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ; ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Về quy hoạch đường sắt đô thị: Quy hoạch đường sắt đô thị nói riêng, quy hoạch giao thông vận tải nói chung cần có tầm nhìn xa và phải gắn kết với định hướng quy hoạch vùng.

- Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch vùng Thủ đô gắn với định hướng nghiên cứu quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải hai thành phố, khẳng định lại về quy hoạch đường sắt đô thị của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 3 năm 2008.

2. Về việc triển khai các dự án đường sắt đô thị:

- Trên cơ sở quy hoạch đường sắt đô thị được duyệt, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại các dự án đường sắt đô thị để triển khai theo hướng:

+ Đối với các dự án đã được phê duyệt, cho phép chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật.

+ Đối với các dự án đã hoàn thành việc thành lập dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch, đã xác định được nguồn vốn thì khẩn trương phê duyệt dự án.

+ Đối với các dự án đang trong giai đoạn lập dự án cần đẩy nhanh tiến độ lập dự án.

+ Các dự án còn lại cho phép thực hiện ngay công tác chuẩn bị đầu tư. Cho phép chỉ định thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc lập dự án. Kinh phí lập dự án đầu tư lấy từ ngân sách nhà nước. Nếu phía nước ngoài chưa sẵn sàng tài trợ, Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí lập dự án, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2008 phải hoàn thành công tác lập dự án của tất cả các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố.

- Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất về tiêu chuẩn, công nghệ và công tác quản lý đường sắt đô thị để đảm bảo tính đồng bộ; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành các dự án đường sắt đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch huy động vốn cho các dự án đường sắt đô thị bảo đảm cụ thể và có tính khả thi cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý II năm 2008.

- Cho phép sử dụng 100 triệu USD trong khoảng 500 triệu USD tín dụng xuất khẩu ưu đãi bên mua của Trung Quốc đầu tư cho Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội-Hà Đông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (5). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 55/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về đường sắt đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163