Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 43/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc triển khai thực hiện chính sách đối với người tàn tật tại cuộc họp ngày 08 tháng 02 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 43/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI TÀN TẬT TẠI CUỘC HỌP NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2006

Ngày 08 tháng 02 năm 2006, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện chính sách đối với người tàn tật. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Ủy ban Thể dục Thể thao, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Hội Bảo trợ người tàn tật Việt Nam và Văn phòng điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo tình hình người tàn tật và thực hiện chính sách đối với người tàn tật và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện chính sách đối với người tàn tật đã đạt những kết quả đáng kể, được dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Song, một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với những người tàn tật, triển khai thực hiện các chính sách còn chậm, thiếu đồng bộ. Vì vậy, các ngành, các cấp cần quán triệt đầy đủ hơn nữa trách nhiệm của mình, tuyên truyền, vận động tích cực hơn nữa mọi tầng lớp xã hội, làm thay đổi nhận thức về người tàn tật, gắn tình thương với trách nhiệm cụ thể.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức xã hội liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ “Chương trình hành động vì người tàn tật” trong quý II năm 2006.

- Trên cơ sở thực tiễn thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, dự thảo kế hoạch xây dựng Luật về người tàn tật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các sơ sở sản xuất, kinh doanh của người tàn tật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sựtin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 43/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc triển khai thực hiện chính sách đối với người tàn tật tại cuộc họp ngày 08 tháng 02 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76