Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 293/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức trong cuộc họp xem xét các vấn đề kỹ thuật và tài chính dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 293/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 293/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TRONG CUỘC HỌP XEM XÉT CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Ngày 26/6/2008, thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề về phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán của dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tham dự cuộc họp gồm có: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ GTVT, Vụ tài chính, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI).

Sau khi nghe báo cáo của VEC về tình hình thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm tra thiết kế, dự toán và công tác phát hành Trái phiếu công trình phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng và tái định cư, các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Vụ Khoa học công nghệ GTVT, Vụ Tài chính, TEDI, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Về thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: Bộ GTVT cho phép phê duyệt thiết kế kỹ thuật cho từng gói thầu xây lắp theo kế hoạch đấu thầu đã duyệt, đảm bảo tiến độ trao thầu trước tháng 10 năm 2008 đáp ứng được thời hạn hiệu lực vay vốn đã quy định trong hiệp định đối với nguồn vay của ADB.

Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là dự án phức tạp, quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, vì vậy Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán để VEC phê duyệt. Trong quá trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật cho phép điều chỉnh cục bộ hướng tuyến, vị trí, kích thước, chủng loại 1 số công trình cho phù hợp điều kiện địa hình, địa chất thực tế (TEDI phối hợp chặt chẽ với VEC). Trường hợp vượt tổng mức đầu tư VEC làm báo cáo giám sát đầu tư trình Bộ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trường hợp thiết kế kỹ thuật vượt quy mô của Dự án, báo cáo Bộ xem xét để điều chỉnh bổ sung.

2. Về công tác Giải phóng mặt bằng và Tái định cư (GPMB): Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu xây lắp ngay trong Quý 4 năm 2008. VEC trình Bộ Tài chính kế hoạch phát hành trái phiếu công trình đảm bảo đủ vốn GPMB, trường hợp gặp khó khăn báo cáo Bộ GTVT để hỗ trợ xử lý.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TT. Ngô Thịnh Đức (b/c);
- Các Vụ: KHĐT, KHCN, TC;
- Cục QL XD & CLCTGT;
- Công ty ĐT & PT đường cao tốc VN;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 293/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức trong cuộc họp xem xét các vấn đề kỹ thuật và tài chính dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145